Adviesrapport ds. Suzan ten Heuw Adviesrapport ds. Suzan ten Heuw
Op 22 augustus j.l. heeft ds. Suzan ten Heuw haar rapport over de staat van de Protestantse Gemeente te Voorschoten (PGV)  aangeboden aan de kerkenraad. In februari j.l is zij  begonnen als interim-predikant (voor 40%) met een speciale opdracht. De opdracht luidde:
1. Adviseer over de opzet van een (ver)nieuwe(nde) vorm en organisatie van het pastoraat binnen de PGV.
2. Organiseer samenbindende activiteiten binnen de gemeente, in het bijzonder voor de doelgroep jonge gezinnen en leden in de leeftijd van 25 - 50 jaar.
3. Verken mogelijkheden voor binding met de dorpsgemeenschap.
4. Maak de "staat van de PGV" op en breng advies uit over de invulling van de  vacature (na het vertrek van ds. Smit) na afloop van de opdracht.
 
De kerkenraad heeft  met veel belangstelling kennis genomen van het rapport en waardering uitgesproken voor het werk dat Suzan ten Heuw heeft verricht. In het rapport stelt zij indringende vragen naar de identiteit van onze gemeente en doet ze interessante aanbevelingen ten aanzien van pastoraat, liturgie en theologie, gemeenteopbouw en binding met de dorpsgemeenschap.
In de komende maanden zullen we het rapport bespreken binnen onze gemeente. De planning daarvoor is als volgt:
 
- september: publicatie van het rapport, plaatsing op de website van de PGV; verzoek aan de diverse  colleges  en commissies binnen de PGV om het rapport te bespreken en een reactie te geven.
- 26 oktober: gemeenteavond, waar ds. Suzan ten Heuw het rapport zal toelichten
- 4 november: retraite van de kerkenraad; voorbereiden van de besluitvorming over invulling van de vacature
- 12 december: gemeenteavond, waarin de kerkenraad de voorstellen n.a.v. het adviesrapport met de gemeenteleden bespreekt.
 
Arend-Jan Eshuis (vz)
terug