Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Algemeen: IBAN: NL96 INGB 0000 0817 12 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten.
 

Diaconie: IBAN: NL70 INGB 0007 7733 10 of NL95 RABO 0155 0067 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten.
 

Kerkklok: IBAN: NL38 INGB 0000 4035 35 t.n.v. Kerkklok Prot. Gemeente te Voorschoten. Voor abonnementsprijzen zie de Kerkklokpagina.
 

Kerkbalans: IBAN: NL95 INGB 0000 2282 97 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten.


Solidariteitskas: IBAN: NL87 INGB 0000 5529 06 t.n.v. Prot. Gemeente te Voorschoten Solidariteitskas.
 

Commissie Zending en Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO):
WerelddiakonaatIBAN: NL03 INGB 0000 4508 22 t.n.v. Comm. v. Werelddiakonaat en Ontw. Samenwerking
Zending: IBAN: NL09 INGB 0000 1478 80 t.n.v. Zendingscommissie


Eindejaarscollecte: IBAN: NL05 INGB 0000 5528 30 t.n.v. Eindejaarscollecte Prot.Gemeente Voorschoten


Collectebonnen:

deze kunt u bestellen door € 25,- over te boeken op IBAN: NL33 INGB 0009 6946 73 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten o.v.v. 'Collectebonnen'.  Daarvoor krijgt u een vel met 20 bonnen van € 1,25. U kunt natuurlijk ook een veelvoud van €25,-  overmaken. Bij vermelding van uw adres bij de bestelling worden de bonnen persoonlijk bij u afgeleverd. 
Bedenk uw Kerk: Vaak regelen mensen hun nalatenschap in hun testament. Daarin kunnen zij vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Een van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente. Zie deze folder voor meer algemene informatie.
Wilt u meer weten over nalaten aan de kerk, neemt u dan gerust contact op met Bert Oosterloo, voorzitter College van Kerkrentmeesters. Tel. nr.: 06-53211389. E-mail: voorz.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl.

Fiscus: Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift. De PKN staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U vindt de PKN op de lijst van Algemeen Nut Beogende instellingen op de site van de Belastingdienst via de vermelding “Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland” met vestigingsplaats "Utrecht".

terug