Beleidsplan Protestantse Gemeente te Voorschoten periode 2019 - 2021 Beleidsplan Protestantse Gemeente te Voorschoten periode 2019 - 2021

U vindt hier het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Voorschoten voor de periode 2019 - 2021. Het is een update en verlenging van het beleidsplan “LEV, vanuit ons hart en met lef”, uit 2015, waarin de toekomstvisie van onze gemeente is vastgelegd. In de afgelopen periode (2015 - 2019, maar eigenlijk al een 10-tal jaren langer) zijn grote veranderingen opgetreden en ingrijpende beslissingen genomen. We zijn van drie wijkkerkenraden naar één kerkenraad gegaan, we hebben 2 kerkgebouwen, een pastorie en een jeugdhonk in de verkoop gezet en verkocht. We hebben alle kerkdiensten en activiteiten gecentraliseerd in één gebouw, aanvankelijk in het Kruispunt, sinds eind april 2020 in de Dorpskerk. De Dorpskerk hebben we drastisch verbouwd en uitgebouwd; dat is vanaf juni 2020 onze enige plek voor samenkomsten sinds de - door Corona uitgestelde - opening en ingebruikname.  We werken nu verder aan verwezenlijking van onze visie en beleid zoals verwoord in dit plan.
terug