Voorbeeld geluidsfragment vanaf HumanContent Voorbeeld geluidsfragment vanaf HumanContent
In de stille week de laatste podcast uit de serie ‘De zeven werken van barmhartigheid’.
Je kunt het hieronder beluisteren. Deze laatste keer gaat over de gevangenen bezoeken. Je kunt hier het lied en het gedicht vinden.
Wil je financieel bijdragen aan 'Epaphras’, het project van deze week: Maak dan je gift over op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van 'Epaphras’

 
 
terug