Bezoek BezoekVoorschoten, januari 2020                                                                    

 
Betreft: pastoraal contact


Beste gemeenteleden,

Gelukkig zijn er in onze kerkelijke gemeente vele mogelijkheden om onderlinge contacten te onderhouden. Omzien naar elkaar achten wij van groot belang. Het is niet alleen een taak die is voorbehouden aan pastoraal medewerkers, ouderlingen en predikanten, het is vooral een manier van omgaan met elkaar die eigen is aan een kerkelijke gemeente. In die zin is het pastorale werk van ons allemaal en is het vanzelfsprekend dat we niet aan elkaar voorbij gaan.
De zondagse kerkdienst is het moment in de week waarop we zowel de Eeuwig Trouwe als elkaar kunnen ontmoeten. Tot en met Palmzondag in Het Kruispunt en met ingang van de Stille Week in de nieuwe Dorpskerk!
Wat zal die nieuwe plek voor onze gemeente gaan betekenen? Naar wij hopen biedt deze tal van nieuwe mogelijkheden en wordt de nieuwe Dorpskerk een thuis voor iedereen die het goed heeft gehad in De Ontmoeting, in de oude Dorpskerk en in Het Kruispunt. Waarbij menigeen wellicht ook met weemoed zal terugdenken aan de tijd van weleer? Maar wat als we tezamen de nieuwe Dorpskerk en de nieuwe ruimten volop gaan gebruiken …?
Kerkzijn is niet slechts voorbehouden aan de zondag. De andere dagen van de week zijn er talloze momenten waarop ontmoeting mogelijk is, tijdens kerkelijke activiteiten en tijdens gesprekken thuis of onderweg. Er wordt met elkaar meegeleefd, er wordt naar elkaar geluisterd, er wordt met elkaar gewandeld, er wordt met elkaar gegeten, er wordt voor en met elkaar gebeden. Er gebeurt altijd meer dan we denken of vermoeden …

Als predikanten hebben we in het grotere pastorale geheel van de gemeente een eigen taak en die proberen we zo zorgvuldig mogelijk ten uitvoer te brengen. Het is mede daarom dat wij deze brief aan u voorleggen met als vraag:
Wilt u bezoek ontvangen van ‘iemand van de kerk’? Van een pastoraal medewerker, een ouderling, een jeugdwerker, een lid van de Contactcommissie voor ouderen, of uw eigen wijkpredikant?
U kunt dan bellen of mailen naar één van de predikanten.

Nadat alle verzoeken zijn geïnventariseerd zullen de adressen overeenkomstig de ingebrachte wensen onderling worden verdeeld en zal te zijner tijd met u contact worden opgenomen om een afspraak te maken.

Mede namens de jeugdwerkers, de Contactcommissie voor ouderen & het Pastoraal Beraad, met een hartelijke groet,
ds. Anki Peper,
ds. Bert Boter
 
terug