Bloemengroet Bloemengroet
Iedere zondagochtend wordt door de ouderling van dienst bekend gemaakt naar wie dit keer als groet van de gemeente een bloemetje kan worden gebracht. Ter bemoediging, als teken van meeleven, om te laten weten dat we mensen niet vergeten, redenen genoeg. Zo u wilt mag u in de kerk uw vinger opsteken en de bloemen op het juiste adres gaan bezorgen. De bloemen èn het door één van de kinderen fleurig getekende kaartje. 

Hoe gaat dit alles nu precies in z’n werk?

Uiterlijk iedere donderdag wordt een keuze gemaakt. Namens het Pastoraal Beraad is Marja van Leeuwen  eindverantwoordelijk voor deze taak maar zij is voor een groot deel afhankelijk van informatie uit de gemeente. Want, zoals het pastoraat een zaak is van de gehele gemeente en omzien naar elkaar dus ook echt in het leven van alledag wil zeggen dat we niet aan de ander voorbij moeten lopen, zo is ook de bloemengroet een zaak van ons allemaal en niet slechts uiterst beperkt voorbehouden aan predikanten, ouderlingen en de beide eindverantwoordelijke dames. U ziet en hoort wellicht heel veel meer en beter dan de ander, dat zou zomaar kunnen. En vandaar het verzoek: doe er alsjeblieft uw voordeel mee en geef namen en adressen door, des te meer mensen kunnen we dan (hopelijk!) verblijden en verrassen met een zondagse bloemengroet van onze kerkelijke gemeente.
Kortom: als u iemand weet voor de bloemen, schroom niet, bel of mail naar Marja van Leeuwen (5617909 – marja.van.leeuwen@hetnet.nl) . En, als het past, of meteen die aanstaande zondag of een zondag daarna maken we er werk van!

Chocoladegroet

Niet alles kan of hoeft gezegd met bloemen … Mocht de situatie er naar zijn dan kunnen kinderen en jongeren worden verrast met chocolade! Weet u iemand die dit wel kan gebruiken? Laat het ons dan weten! Het mag ook juist om iets leuks gaan. Als u iemand weet mail dan naar: Jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl
 
Een kaartje

Pastoraat kent vele vormen maar onderschat nooit het ‘kaartenpastoraat’. Wie ooit als groet een kaart mocht ontvangen weet hoe belangrijk dat kan zijn. Een kaartje of briefje, een goed woord op het juiste moment, het is heilzaam. Het versturen van een kaartje is een belangrijke manier om het onderlinge pastoraat mede vorm te geven en elkaar niet te vergeten.
 
terug