College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Bert Oosterloo, Benvenutolaan 8, 2253 AH Voorschoten, tel.nr.: 06-53211389, e-mail

Penningmeester: W.A. (Pim) Oskam, Zwaluwweg 68, 2251 MV Voorschoten, e-mail

Secretaris: Suzanne Romein, Leidseweg 548, 2253 JR Voorschoten, e-mail

Rek.nr. IBAN: NL96 INGB 0000 0817 12 t.n.v. Protestantse Gemeente te Voorschoten
terug