De situatie De situatie
De Raad van Samenwerkende Kerken komt zesmaal per jaar bij elkaar. Zij vormt de paraplu waaronder de drie lidkerken allerlei gezamenlijke activiteiten organiseren. Ten denken valt aan de Advent Carol Service op de eerste adventszondag; de Debatavond in januari; een gezamenlijke oecumenische dienst ook in januari; vastenavonden, vesperdiensten en thema-avonden in de veertigdagentijd; een veertigdagenkalender; een krans op 4 mei bij het monument voor de gevallenen; en een openluchtdienst in het park. In september is er vaak een vredesvesper.
Daarnaast is de raad betrokken bij Schuldhulpmaatje, een organisatie die mensen helpt die financiële problemen hebben, en bij het vluchtelingenwerk.
Verder is er de Stichting Assalem gesticht door de moslims in ons dorp. De protestanten, katholieken en anglicanen werken samen in de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten, die in 1967 werd opgericht. De raad onderhoudt ook goede contacten met de moslims.
terug