Schema werkprocedure DNDK Schema werkprocedure DNDK
Om overzicht te houden op het proces en niets te vergeten, heeft de commissie Voorlopig en Definitief Ontwerp (CDO) een schema gemaakt waarin globaal wordt aangegeven wie waar mee bezig is. Er zijn drie hoofdkolommen met de drie fasen: Schetsplan, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Per fase zijn er vier componenten: voorstel (van architect), toetsen voorstel aan Programma van Eisen (door CDO), advies aan CDO (door Klankbordgroep) en akkoord (van CDO). Er zijn onderwerpen benoemd voor drie plekken: Hoeksteen, Kerkzaal en Overig (toren en aanpalende ruimtes). Met kleurtjes/patronen wordt bijgehouden in welke fase een onderwerp is.
U vindt hier het schema van de werkprocedure stand april 2016.
terug