Voortgang DNDK, juni 2016 Voortgang DNDK, juni 2016


In de Kerkklok van juni heeft u kunnen lezen dat de Commissie Definitief Ontwerp (CDO) in overleg is met de gemeente Voorschoten over het verkrijgen van de nodige vergunningen. Het blijkt een complexe materie waarbij niet alleen de gemeente maar ook de Rijksoverheid bij betrokken is. Op 13 juni j.l. heeft de architect een presentatie gegeven over hoe hij tot het ingediende ontwerp is gekomen. Deze bijeenkomst genoot een grote belangstelling van de zijde van de gemeente Voorschoten. Naast de genodigde ambtenaren van de Werkorganisatie Duivenvoorde waren het voltallige College van B en W en de complete Welstandscommissie aanwezig. Het grote voordeel hiervan is dat nu alle betrokkenen hetzelfde verhaal hebben gehoord en daarover vragen hebben kunnen stellen. Dat heeft ook een keerzijde. Iedereen blijkt er zo zijn eigen kijk op te hebben en wil dat terugzien in het ontwerp. Het gaat dan met name om de herbouw van de Hoeksteen en de aanpassingen in het westwerk (in en om de toren). Dit kan al gauw tot vertraging leiden.
Na de bijeenkomst zijn met de gemeente afspraken gemaakt over welke stappen nog gezet moeten worden om tot een antwoord te op het ingediende principeverzoek. Naar verwachting komt dit antwoord pas in de tweede helft van augustus omdat de zomerperiode er tussen zit. De CDO hoopt in de volgende Kerkklok hierover meer te kunnen zeggen.

" De commissie Geldwerving heeft zich laten informeren door de voorzitter van
het College van Kerkrentmeesters. Duidelijk is dat de echte verzoeken aan fondsen
kunnen worden gedaan wanneer het Definitief Ontwerp en de financiele situatie bekend
zijn (dan pas weet je wat je gedetailleerd kan vragen namelijk). Er zijn zoveel
fondsen die benaderd zouden kunnen worden. Daartoe zal de commissie ook het
fondsenboek 2016 aanvragen. De verwachting is dat in augustus de inventarisatie van
geschikte fondsen gereed zou kunnen zijn.

De klankbordgroep heeft Nico van Wijngaarden, de voorzitter van het CDO, op bezoek
gehad om zich te laten informeren over de voortgang en de communicatie. Daarbij
heeft de klankbordgroep diverse onderwerpen benoemd waarover zij zich willen laten
informeren en op deze manier een goed klankbord te kunnen zijn. Deze gaan
bijvoorbeeld over de mogelijkheden van inrichting. De klankbordgroep zal dan ook
andere instanties en projecten en kerken bezoeken om zich zo breed mogelijk te
orienteren. 
Tot slot staat de zomerperiode voor de deur waarin wij ons allen weer opladen voor
het volgende seizoen. Een mooie tijd toegewenst."


Commissie Communicatie, Ankie Schwarze, Els Koek, Caroline Heijer.
terug