Voortgang DNDK september 2016 Voortgang DNDK september 2016
Nu de zomerperiode weer bijna voorbij is willen we u graag informeren, hoe de stand van zaken nu is. Binnenkort is er een vervolggesprek van ons en de architect met de gemeente Voorschoten over onze plannen. Het blijkt toch meer tijd te kosten dan eerder verwacht, omdat de gemeente meer tijd nodig blijkt te hebben om akkoord te gaan met de plannen over de aanpassing van de Hoeksteen. Daarnaast speelt natuurlijk ook de goedkeuring van de aanpassingen van het westwerk. De vergunningverlening kan daardoor nog wel even op zich laten wachten.
De commissie Geldwerving heeft de afgelopen periode het zogeheten ‘Fondsenboek 2016’ doorgenomen om te inventariseren welke fondsen er aangeschreven kunnen worden zodra er meer duidelijk is. Vooral van belang voor mogelijke fondsen is het toekomstig gebruik van de Dorpskerk en van de nevenruimtes voor het (hele) dorp Voorschoten. Ook heeft de commissie een model voor de DNDK investerings- en exploitatieplannen bedacht en voorgelegd aan de penningmeester.
Tijdens de afgelopen vakantieperiode zijn er verschillende gesprekken geweest met leden van het College van B&W over de verkoop van de Groene Kikker en het daarbij behorende opstalrecht van de grond. In september hopen wij nu eindelijk tot een definitieve verkoop te kunnen komen.
Over de verkoop van het Kruispunt is de partij, met wie we een intentieovereenkomst hebben gesloten, bezig te onderzoeken, wat er met het gebouw kan gebeuren om tot herontwikkeling over te kunnen gaan en we daarover een verkoopovereenkomst kunnen sluiten. Ook hierover zijn gesprekken gevoerd met leden van het College van B&W.
Tijdens het wachten op de voortgang gaan we door als gemeente van Christus, verbonden met elkaar in goede en slechte tijden. We kunnen ervaren dat de PGVoorschoten ook in deze periode een bloeiende, actieve, kleurrijke gemeente is met veel activiteiten en aandacht voor elkaar. Zo krijgt iedereen de folder Samenscholen weer thuisbezorgd en bent u allemaal hartelijk uitgenodigd voor de gemeentemiddag op zaterdag 24 september.
terug