Voortgang februari 2017 Voortgang februari 2017

In de afgelopen maanden is heel veel werk verzet. Er is hard gewerkt om te komen tot een Definitief Ontwerp voor de Nieuwe Dorpskerk.
Op de gemeenteavond op 25 januari jl, heeft architect Ron Verduijn het Definitief Ontwerp gepresenteerd, een afgewogen plan om de DNDK toekomstgericht en toekomst bestendig te maken. De presentatie zelf staat op de website onder het kopje ‘DNDK-Definitief Ontwerp’
Een paar punten uit het ontwerp:
Vloer en zerken
In het Programma van Eisen staat o.a. dat de kerkzaal geschikt moet zijn voor multifunctioneel gebruik. Hieruit volgt dat de vloer vlak/horizontaal dient te zijn. De zerk met reliëf zal van een glasplaat worden voorzien.  
Engelse opstelling
De kerkzaal zal primair worden gebruikt voor de zondagse vieringen. Ander gebruik is secundair, maar moet wél eenvoudig en flexibel mogelijk zijn. Om deze reden heeft de kerkenraad, na een boeiende presentatie van dominee Bert Boter, gekozen voor de Engelse opstelling. Het beleidsplan komt ook geheel tot uiting in het vieren van diensten in deze opstelling: verwelkomen, verbinden, naar elkaar omzien (zien en gezien worden, voeden. Het Woord en de Sacramenten waar wij als gemeente rondom zitten in plaats van naar kijken. Al met al een prachtig uitgangspunt voor het nieuwe thuis van onze kerkelijke gemeente.
Podium
Vanwege het uitgangspunt van multifunctionaliteit komen er podiumdelen van 1x1m2, lichtgewicht, eenvoudig te koppelen en stapelbaar. Hiermee kan voor elke opstelling een podium worden gevormd.
Houten lambrisering
De houten lambrisering aan de oostwand (met oude historische papieren) heeft een drietal functies: visueel, praktisch en liturgisch. Door de lambriseringswand een meter naar voren te plaatsen ontstaat een grote bergruimte voor de reservestoelen en de podiumdelen. Technisch gezien zorgt hij voor een optimaal functioneren van de luchtverwarming. Doordat de zijpanelen rechts en links draaibaar zijn en deze aan de binnenkant bekleed kunnen worden, kan ook de akoestiek flexibeler worden. Door deze zijpanelen krijgt de wand nog een liturgische functie: er ontstaan mogelijkheden tot het creëren van intieme ruimtes (denk aan een stiltehoek, vespers e.d.).Door het hout van de huidige banken te gebruiken voor de lambrisering beantwoordt de architect ook onze vraag naar hergebruik.
Akoestiek
De wensen en uitgangspunten zijn vastgelegd in een beknopt PvE, dat door het GeluidBuro is opgesteld. Er zal nog een bijeenkomst worden georganiseerd van architect, GeluidBuro, Maria Rosenmöller, Herman Lodder en de CDO, waarbij de huidige akoestische situatie en de toekomstige akoestiek na herinrichting worden besproken en vastgelegd.
Algemeen
Er komt een splitsing tussen de kosterstaak en de bediening van geluid en beeld. Het laatste vindt plaats op de galerij.
Wanneer echt begonnen kan gaan worden met de bouw en verbouwingen is niet alleen afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen maar ook van de benodigde financiën. Het college van kerkrentmeesters heeft laten weten dat over de verkoop van de gebouwen (Kruispunt, Ontmoeting en Groene Kikker) geen nieuws te melden is. Er blijft evenwel belangstelling van eventuele kopers. Wij blijven u zoveel als mogelijk op de hoogte houden via onze media zoals de weekbrieven en Facebook.
terug