Voortgang april 2017 Voortgang april 2017

Definitief Ontwerp (DO) nadert voltooiing

In de afgelopen periode is de architect bezig geweest met een verdere detaillering van het DO. Daarvoor zijn o.a. door de adviseur voor de duurzaamheid (DWA) installatie-adviezen gemaakt. Een rapportage daarvan komt eind april beschikbaar.
Er is verder onderzoek gedaan naar bodem, archeologische vondsten, de knotlinden in de Voorstraat, hoogteverschillen en de invloed van de Hoeksteen op de omgeving. Dit bleek geen bevindingen op te leveren die de bouw van de nieuwe Hoeksteen in de weg kunnen staan’
De verwachting is dat hiermee begin mei deze fase van het project kan worden afgerond.
 

De volgende fase: bestek en tekeningen

De volgende fase bestaat uit het maken van een bestek en tekeningen, onder meer om aannemers in staat te stellen een prijsopgave voor de uitvoering van het DO te maken. Daarna zou de aanbesteding in gang gezet kunnen worden. Dit hangt uiteraard af van wanneer de financiën beschikbaar komen (m.n. door de verkoop van het Kruispunt) en de bouwvergunning. Wij hopen dat de Gemeente Voorschoten vlot mee werkt voor wat betreft de WABO aanvraag! Aan de architect en de CDO heeft het in elk geval niet gelegen.
CDO en architect werken zo volgens een stappenplan gestaag verder aan DNDK.
 

Verkoop gebouwen

De pastorie aan de Krimkade is verkocht onder de gebruikelijke ontbindende voorwaarden van financiering etc. De vraagprijs was € 425.000 k.k. en er is zelfs boven deze prijs verkocht. De geplande overdrachtsdatum is 2 juni 2017.
Ten aanzien van het Kruispunt is de afspraak met de projectontwikkelaar en de Gemeente, dat er nu voor 1 juli 2017 duidelijkheid komt.
Begin maart 2017 heeft een aantal mensen hard gewerkt om De Groene Kikker helemaal leeg te maken, zodat het nu  klaar is voor snelle verkoop. De vraagprijs is € 195.000 k.k
Over de Ontmoeting is nog geen nieuws te melden. Dit gebouw staat inclusief het Pluspunt nog steeds te koop voor € 525.000 k.k.
Klankbordgroep
De klankbordgroep zal als groep ophouden te bestaan. Een aantal leden heeft inmiddels al voldoende input kunnen geven, een paar mensen hebben zich teruggetrokken en een aantal leden heeft aangegeven individueel bereid te zijn hun expertise te blijven geven. De kerkenraad dankt de groep voor haar inbreng tot zover.

 
Nieuwe stenen voor de Hoeksteen. Uw mening telt!

De huidige Hoeksteen heeft rode stenen die niet passen bij de meer bruine kleur van de Dorpskerk. De oude handgevormde stenen van de Dorpskerk zijn bovendien van een betere kwaliteit dan de Hoeksteen. Daarom krijgt de nieuwe Hoeksteen nieuwe stenen. Op 23 mei komt de architect met verschillende soorten en kleuren stenen van een hoogwaardige kwaliteit om met de CDO te kijken wat het beste past bij de Dorpskerk en omgeving.
U wordt uitgenodigd om op die middag op een nog nader te bepalen tijdstip (binnenkort te publiceren in o.a. de Weekbrief) te komen kijken. U kunt dan op een stembiljet uw voorkeur kenbaar maken.
­­­­­

Gemeenteavond

­­­­­­­­­­U bent van harte welkom op de gemeenteavond op dinsdag 13 juni of woensdag 14 juni (de exacte datum wordt later bekend gemaakt). U wordt dan bijgepraat over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de Nieuwe Dorpskerk (DNDK). Na de zomer zal er nog een gemeenteavond komen over dit onderwerp.
terug