Mand van Barmhartigheid Mand van BarmhartigheidOp dit moment kunnen kerkdiensten nog niet met alle gemeenteleden gehouden worden. Daarmee komt het vullen van de Mand van Barmhartigheid voor de voedselbank in Voorschoten in het gedrang. De voedselbank heeft uit voorzorg voor besmettingen liever niet dat levensmiddelen door gemeenteleden direct naar hen worden gebracht. Wij verzoeken u een financiële bijdrage op de rekening van de Diaconie te storten (IBAN-rekeningnummer: NL95RABO0155006770 t.n.v. diaconie PGV met vermelding “mand van barmhartigheid”). De voedselbank doet de diaconie maandelijks een lijstje van producten toekomen die goed gebruikt kunnen worden; diakenen kopen van uw bijdragen die producten en brengen ze naar de voedselbank.
terug