Kerkelijk kunstbezit Kerkelijk kunstbezit
De kerkelijke collectie is in de loop van de eeuwen gegroeid. Ondanks het feit  dat veel objecten hun liturgische functie hebben verloren, behoren zij bij de geschiedenis van de kerk. In de Dorpskerk zijn veel stukken die te maken hebben met de bewoners van kasteel Duivenvoorde. Bijvoorbeeld het doopbekken uit 1836.

In het Basisregistratierapport van St. Kerkelijk Kunstbezit in Nederland 2003
staat het volgende:
“ Wij hopen dat dit basisregistratierapport ook als basis zal dienen voor uw beleid ten aanzien van het gebruik en conservering van dit aan uw zorg toevertrouwde bijzondere erfgoed.”
 
Onderzoeksgegevens zilver Dorpskerk door mevr. Drs. Frederiek Dufour-Briët en Dr. Jet Pijzel-Dommisse. Naast de 2 avondmaalsbekers,  jaarletter O 1736, met het wapen van “van Wassenaer-Bentinck” was het een raadsel hoe we aan de bekers, jaarletter P 1773, waren gekomen met het familiewapen: 5 boompjes afwisselend  klein-groot-klein-groot-klein. Welke familie is dat geweest?
 
Eén Secretaire-orgel gebouwd door Hermanus ter Hart, circa 1850 (19e eeuw.) en één Kistorgel gebouwd door orgelbouwer de Koff, circa 1960 (20e eeuw.)
 
Sinds mei 2002 zijn er 2 glas-in-lood/gebrandschilderde binnenramen aan de oostzijde van de Dorpskerk.
terug