Voortgang De Nieuwe DorpsKerk (DNDK), 30 mei 2016 Voortgang De Nieuwe DorpsKerk (DNDK), 30 mei 2016
De Commissie Definitief Ontwerp (CDO) heeft samen met de architect overleg met de gemeente Voorschoten voor het verkrijgen van de nodige vergunningen op basis van het schetsontwerp. Medio juni is er weer een gesprek waarbij naast de ambtenaren van de werkorganisatie Duivenvoorde ook de verantwoordelijke wethouder aanwezig is. De architect zal dan een presentatie houden hoe hij tot het huidige voorstel is gekomen. Het CDO hoopt dat dit gesprek als resultaat heeft dat de gemeente Voorschoten meegaat op de door ons ingeslagen weg en er dan geen problemen te verwachten zijn bij de uitwerking van de plannen.
Al met al heeft de voortgang hierdoor wel vertraging opgelopen en kan de architect pas na dit overleg een definitieve planning maken en starten met het Voorlopig Ontwerp.
 
Ondertussen zit de CDO niet stil. Een delegatie heeft een bezoek gebracht aan de Scheppingskerk in Leiderdorp. Deze is niet lang geleden gerenoveerd. Het bijzondere van deze kerk is dat de afmetingen van de kerkzaal (vorm en grootte) vergelijkbaar zijn met die van de Dorpskerk. Dit bezoek heeft een aantal nuttige ideeën opgeleverd voor onder andere de inrichting van de kerkzaal, bijvoorbeeld dat de zogenoemde ‘Engelse opstelling’, die de Scheppingskerk aanvankelijk had, niet altijd prettig blijkt te werken. Ons idee dat de kerkzaal flexibel moet zijn, is hiermee bevestigd.
 
Wat betreft de verkoop van het Kruispunt valt te melden dat het College van Kerkrentmeesters bezig is om met een geselecteerde partij een intentieovereenkomst te sluiten, waarbij deze partij 4 maanden lang de gelegenheid krijgt om tot een koop/verkoopovereenkomst met ons te komen. Men heeft meer tijd nodig om te bezien, of de door ons bepaalde minimale verkoopprijs voor hen haalbaar is.
 
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
 
Commissie Communicatie, Ankie Schwarze, Els Koek, Caroline Heijer.
terug