Landelijke websites Landelijke websites

Evangelisch Werkverband: 
Adviseert en begeleidt gemeenten die verlangen naar een bloeiende en levendige gemeente, een kerk die in deze wereld wil getuigen van Gods Koninkrijk. Aan kerkenraden, gemeenten, predikanten (in opleiding) bieden wij daarvoor onderwijs, training, inspiratiedagen en lesmaterialen aan.

Jop (Jong Protestant)
Jop inspireert en ondersteunt vrijwilligers en professionals die zich bezighouden met het jeugdwerk in de kerk.

Kerk in Actie
Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland..

 

Kerk en Milieu
De website Kerk en Milieu is een van de ‘groene websites’ van de Raad van Kerken in Nederland. De redactie richt zich allereerst op mensen binnen de kerken. We willen hen aanspreken op het vlak van liturgie, diaconie, bezinning en concrete actie.

 

Kind op Zondag
Kind op Zondag biedt materiaal voor elke week: verhalen, werkvormen, liedjes, gesprekssuggesties en spelactiviteiten. Daarnaast ontwikkelen we suggesties voor alternatieve vormen van vieren, zoals een paasnachtwake met kinderen, een wandelviering..

Kleuren kerkelijk jaar  
Uitleg over de kleuren van het kerkelijk jaar op de website van de
Protestantse Gemeente in Naaldwijk.

Liedboekcompendium
Achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het 
Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

 

Nederlands Bijbelgenootschap
Samen met leden en donateurs maakt het Nederlands Bijbelgenootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven.
 

Protestantse Kerk in Nederland
Nieuws, informatie en achtergronden over de Protestantse Kerk in Nederland.

Raad van Kerken in Nederland
In de Raad van Kerken ontmoeten verschillende christelijke geloofsgemeenschappen uit Nederland elkaar.

 

Samen onbeperkt geloven.
Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking o.a. in de regio Leiden.

Taizé
De Gemeenschap van Taizé is een in de jaren veertig van de 20ste eeuw gestichte oecumenische broedergemeenschap, toegewijd aan gebed en vrede. Zij is gevestigd in het Bourgondische plaatsje Taizé. Op jongeren oefent zij een grote aantrekkingskracht uit.Plaatselijke websites


H. Laurentius en de Moeder Gods (R.K. parochie): http://www.rkvoorschoten.nl/

The Church of St. James (Anglicaans): http://www.stjames.nl/

Stichting Musicultura: https://www.musicultura.nl/

terug