Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Voor allerhande vragen kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau. Een belangrijke taak is het lokaal beheer van de ledenadministratie via het LRP systeem (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk). 
U kunt het kerkelijk bureau bereiken via:

  • het e-mailadres of
  • het postadres Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten 

Ook kunt u de volgende medewerksters thuis bellen:

  • mevr. H.M. (Leny) Oudhof-Vree, 071 561 4595
  • mevr. P (Pieta) Bouwman, 071 561 6712
terug