Beleidsplan 2022 - 2026 Beleidsplan 2022 - 2026

In het Beleidsplan 2022-2026 kijken we vooruit naar de prioriteiten voor onze kerk in de komende jaren. Aan de hand van de kernwaarden zorgen, vieren en delen worden de doelen beschreven die we als Protestantse Gemeente Voorschoten willen bereiken, en de activiteiten die daarvoor nodig zijn. Het Beleidsplan is meer dan een document: we zijn en gaan actief aan de slag met de beschreven doelen en activiteiten.
terug