Pastorale Wijkindeling Pastorale Wijkindeling


De Protestantse Gemeente Voorschoten heeft één kerkgebouw, de Dorpskerk. Alle activiteiten staan, tenzij anders aangegeven, voor iedereen open. Pastoraal is er slechts een wijkindeling wat de predikanten betreft, pastoraal ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn in héél de gemeente actief en worden ingezet waar nodig. 

Heeft u een predikant nodig, dan houden wij de volgende indeling aan: zie predikanten.

terug