Doop Doop
Een aantal keren per jaar hebben wij een doopviering op zondagmorgen en er kan gedoopt worden tijdens de Paasnacht. In het midden van de gemeenschap kun je dan je baby, of je kind laten dopen, of zelf als volwassene gedoopt worden.  De doop is voor ons een symbolische teken, waarin wij ervaren dat God van ons houdt en dat wij bij God horen.
De predikant(e) bereidt de viering samen met de doopouders voor. Het gaat dan om vragen als: wat betekent dopen voor jou? Wat als één van de partners zich zelf als ‘niet-gelovig’ ziet? Welke liederen en eventuele gedichten vind je mooi?
In een kerkelijke gemeente als de onze is de doop van een pasgeboren baby tot nu toe het meest gebruikelijk. Maar het komt ook voor dat een kind wordt gedoopt als het al wat ouder is. De doop van een volwassene hoort al sinds eeuw en dag tot de praktijk van de kerk.
Voor een gesprek over dopen kun je contact opnemen met één van de predikanten (zie hier)
terug