Expositie Dorpskerk Expositie Dorpskerk
Vertrapt, tot op het bot vernederd,
Gekwetst, tot in het diepst van mijn ziel.
Verraden en alleen gelaten,
Omdat ik niet voor satan viel.

Hierboven staat een foto en een gedicht van de eerste statie. In deze statie is ook een beeld uit het Holocaust Memorial van Yad Vashem terug te vinden. Deze statie hoorde bij de eerste zondag van de Veertigdagentijd, die overigens al geweest is.
De latere staties gaan meer over het lijden van Jezus, over wat hij meemaakte voor Kajafas en Pilatus en aan het kruis. De allerlaatste statie bestaat uit een beeld dat verwijst naar de opstanding. Ik denk dat het zeker de moeite waard is om te komen kijken.
Op Goede Vrijdag, 29 maart a.s., willen we om 15 uur een kruiswegstatie houden, een soort kerkdienst met meditatieve teksten en liederen die bij Goede Vrijdag passen, terwijl in de dienst een rondgang langs de staties gemaakt wordt. Voorganger is ds. Freek Bakker. Ook Annewil Jansen zelf werkt mee en zal dan iets over deze staties vertellen.
De kunstenares heeft deze staties gemaakt in 2011 in opdracht van de protestantse gemeente ‘De Schaapskooi’ in Nijverdal. Zij heeft tijdens het wordingsproces inspiratie opgedaan door naar de muziek van Johnny Cash (Unchained, The Man Comes Around en A Hundred Highways) en U2 (October en No Line on the Horizon) te luisteren. Daarnaast heeft ook een bezoek aan Yad Vashem in Jeruzalem in 2010 veel indruk op haar gemaakt.
De kerk is open op vrijdag van 10.30 tot 14.30 uur en op zaterdag van 12 tot 15.30 uur. Verder kunnen de staties ook voor en na de zondagse kerkdiensten worden bekeken.

Zwarter dan 't nachtelijkste duister golfde ik naar 't allerdiepste diep. val ik naar de hel, uithoek van zonde, maar behield het licht, wat ik zelf schiep.
terug