Het Orgel Het Orgel

Het hoofdorgel van de Dorpskerk werd gebouwd door Jacobus Zeemans uit Breda en werd op 3 november 1720 in gebruik genomen (het jaartal 1635 boven de orgelkas heeft te maken met bouwwerkzaamheden aan de kerk). Het bezat oorspronkelijk anderhalf klavier en telde 1294 pijpen.
Tussen 1720 en 1839 werkten achtereenvolgens R. Garrels, P. Assendelft, Joh. Mitterreither, J. Reichner en C. Hagedoorn aan het instrument. In 1839 heeft de firma Lohman een ingrijpende restauratie uitgevoerd. Bas- en diskantverdeling verdween en de omvang van het positief onder in de kas werd even groot als het hoofdwerk. Het pedaal bleef aangehangen.
De orgelkas werd in 1913 door de firma Bik uit Leiden aan weerskanten uitgebreid. In 1952 is het instrument door W. van Leeuwen uit Leiderdorp opnieuw gerestaureerd.
In 2002 heeft een herintonatie plaatsgevonden door G. van Buuren uit Heukelum. Getracht is aansluiting te vinden bij het oorspronkelijke klankbeeld van het instrument. Het instrument heeft thans meer dan 1300 pijpen.

Boven de orgelkas prijken twee wapenschilden. De linker behoort toe aan Arent Baron van Wassenaar, Heer van Duivenvoorde, die naar alle waarschijnlijkheid in 1720 het startschot voor de orgelbouw gaf. Het rechter behoort toe aan zijn vrouw, Anna Margarethe Bentinck.
De tegenwoordige gemeentewapens van Wassenaar en Voorschoten zijn ontleend aan deze schilden.
Ten behoeve van de kerkmuziek is aan de dorpskerk een cantorij verbonden. Landelijk bezien valt onze kerk in de één na hoogste muziekcategorie.

Hoofdwerk ( Groot orgel )
Prestant 8’ Roerfluit 8’
Octaaf 4’ Fluit 4’
Nasard 2 2/3’ Octaaf 2’
Mixtuur 3 tot 4 st. Trompet 8’
Sesquialter 2 st.

Positief ( Klein orgel )
Holpijp 8’ Prestant 4’
Roerfluit 4’ Woudfluit 2’
Quint 1 1/3’ Scherp 2 tot 3 st.
Dulciaan 8’

Pedaal ( Voetklavier )
Subbas 16’ Prestant 8’

Koppels
Koppel Positief aan Hoofdwerk
Koppel Positief aan Pedaal
Koppel Hoofdwerk aan Pedaal
Tremulant op Positief

De kerk is in 1993 verrijkt met een koororgel van drie stemmen : Gedekt 8’, Roerfluit 4’ en Presant 2’. Het is 40 jaar geleden gebouwd door de firma J. de Koff in Utrecht.

Lijst van organisten:

1720-1730 Mej. A. Swemkoop
1730-1733 Mej. M. Swemkoop
1733-1780 Mej. J. Lindegroen
1780-1807 Dhr. M.P.W. Voorbrood
1807-1830 Dhr. J. Voorbrood
1830-1834 Dhr. Bosman
1834-1883 Dhr. De Jong
1883-1892 Dhr. J.G. Dirkse
1892-1893 Dhr. K. Overdiep
1893-1913 Dhr. J.G. Dirkse
1913-1945 Dhr. J. Roodvoets
1945-1946 Dhr. J. de Jager
1946-1955 Dhr. L. Hermans
1955-1956 Dhr. W. Landsman
1956-1960 Dhr. A. Vroegop
1960-2014 Dhr. H.J. Walvaart
2014- heden Dhr. H. Lodder

 
terug