WELKOM WELKOMHartelijk welkom op onze website. De protestantse gemeente Voorschoten is een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door geloof in de Ene die ons samenbrengt. Hoe wij dit vorm geven leest u in “Over ons”. 
We nodigen u van harte uit mee te doen met onze activiteiten of een kerkdienst bij te wonen.
 
Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst

Omdat de 1,5 meter wordt losgelaten in de kerkdienst, zijn er meer plaatsen en stoppen we met vooraf aanmelden.
Een deel van de kerk is gereserveerd voor mensen die nog wel de afstand van 1,5 meter in acht willen nemen. Alleen zij gebruiken de ingang via 't Voorhuys en nemen plaats in het eerste vak links. Spontaan komen is ook mogelijk, maar om zeker te zijn van een plaats in dit vak kunt u zich telefonisch aanmelden bij Babs van der Schoot woensdag t/m zaterdag 12.00 uur tel. 06-57478025. 
Hierna leest u het volledige bericht van de voorzitter van de kerkenraad, Herman Scholten.

lees meer »
 
Vredesweek 18-26 september Vredesweek 18-26 septemberGedurende de hele week willen we een regenboogvlag met daarin het woord ‘Peace’ laten wapperen van de Dorpskerk.
Woensdag 22 september, 19.00 uur:
 
lees meer »
 
Cursussen en activiteiten Programma sept-dec 2021 Cursussen en activiteiten Programma sept-dec 2021De folder met het cursus- en activiteitenprogramma van de Voorschotense kerken in de 2de helft van 2021 is uit. Zie onze activiteitenpagina.
 
Scheppingsverhalen wereldwijd Scheppingsverhalen wereldwijdWe beginnen op 29 september a.s. om 20.00 uur in ’t Voorhuys met een kring over ’Scheppingsverhalen wereldwijd’, . En als de situatie het toelaat, komen we elke maand gewoon bij elkaar in een zaaltje. Maar we weten dat we ook online kunnen doorgaan.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Freek Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com , tel. 06-13805668.
 
lees meer »
 
Gemeentemiddag 18 september Gemeentemiddag 18 september

We willen elkaar weer echt ontmoeten! Dat kan helaas niet tijdens ons Gemeenteweekend, maar de commissie gemeenteweekend heeft een alternatief bedacht! Iedereen is welkom op zaterdag 18 september van 16.00 – 20.00 uur bij een barbecue op het schoolplein van de Fortgensschool. Een mooi moment om bij te praten, samen spellen spelen, creatief en sportief bezig zijn!
U kunt zich voor deze gezellige middag aanmelden door een e-mail te sturen naar Gemeenteweekend2122@gmail.com. De kosten bedragen rond de 20 euro per volwassene en 10 euro voor een kind. 
 
Collecteren met de Appostel app Collecteren met de Appostel app

Een moderne manier van collecteren: de Appostel App

Sinds de Covid-19 beperkingen wordt wekelijks nog maar één van de twee collecten uit het jaarrooster bij u aanbevolen. Het overmaken van een gift voor een collectedoel naar de bankrekening van de diaconie vereist namelijk nogal wat handelingen, én voor iedere overboeking berekent de bank transactiekosten. Nu is daar een oplossing voor.
 
lees meer »