WELKOM WELKOM

Hartelijk welkom op onze website. De protestantse gemeente Voorschoten is een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door geloof in de Ene die ons samenbrengt. Hoe wij dit vorm geven leest u in “Over ons”. 
We nodigen u van harte uit mee te doen met onze activiteiten of een kerkdienst bij te wonen.
 
Aanmelden Kerkdienst 27 juni Aanmelden Kerkdienst 27 juni
 


Voor a.s. zondag kunt u zich tot donderdag 18.00 uur opgeven via dit aanmeldformulier. U ontvangt een link waarmee u zelf (vanaf zaterdag) de lijst kunt raadplegen van wie kan komen. Als aanmelden via de site niet mogelijk is dan kunt u uitsluitend op donderdag tussen 18.00 en 21.00 uur bellen met de beheerder Babs van der Schoot: 06-57478025.
 
Nieuwsbrief classis Nieuwsbrief classis


U kunt hier de Pinksteren-nieuwsbrief van de classispredikant, Julia van Rijn, lezen, 
 
Collecteren met de Appostel app Collecteren met de Appostel app

Een moderne manier van collecteren: de Appostel App

Sinds de Covid-19 beperkingen wordt wekelijks nog maar één van de twee collecten uit het jaarrooster bij u aanbevolen. Het overmaken van een gift voor een collectedoel naar de bankrekening van de diaconie vereist namelijk nogal wat handelingen, én voor iedere overboeking berekent de bank transactiekosten. Nu is daar een oplossing voor.
 
lees meer »
 
Op weg naar een nieuw beleidsplan Op weg naar een nieuw beleidsplan

Herinnert u het zich nog? “LEV, vanuit ons hart en met lef”. Het is de titel van het beleidsplan waarmee we als kerk sinds 2015 op weg gingen. Rondom de thema’s voeden, verwelkomen, delen en geven werd een wenkend perspectief geschetst voor onze gemeenschap. Het gaf richting aan onze activiteiten, diaconaal en pastoraal, in de zondagse vieringen, in onze aanwezigheid in het dorp (open kerk, muziek, eettafel/café, bazar, etc.), in het jeugdwerk (o.a. kindernevendienst, provider, catechese), in gesprekskringen, meditatiegroepen, gemeenteweekenden… te veel om op te noemen. En natuurlijk waren we al die jaren druk doende met de overgang van Ontmoeting en Kruispunt naar Dorpskerk. Ook al groeit de gemeente niet meer in aantal leden, het kerkenwerk bloeit nog steeds. Daar mogen we trots op zijn.

lees meer »
 
Kaarsenmoment Kaarsenmoment
 
 
Aanmelden digitaal koffiedrinken Aanmelden digitaal koffiedrinkenMist u in deze Coronatijd ook andere mensen en bijvoorbeeld de gesprekjes na de kerkdienst? Dan bent u van harte welkom bij het virtueel/online koffiedrinken op zondagen na de kerkdienst om 11.30 uur.
 
lees meer »