Kerkbalans Kerkbalans

Algemene informatie vindt u op de kerkbalanssite.

Hier leest u de begeleidende brief voor Kerkbalans 2022 incl. een opsomming van activiteiten en een raming van de begroting 2022.
 
terug