zo 13 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B.J.J. Boter
Kruispunt, Werelddiaconaat


Orde van dienst
Beluister de dienst

Zondag 13 oktober WERELDDIAKONAAT Deuteronomium 5: 1-15 en Mattheüs 18:21-35
God is een God die bevrijdt, de ruimte geeft. Meer dan eens kan een mens verstrikt raken in wat hem gebonden houdt, aan schuld,
verstikkende structuren, verwachtingen van een ander of zichzelf, ongezonde machtsverhoudingen enz. Hoe ontsnap je daaraan en meer nog: hoe geef je elkaar daarin weer ruimte? In Colombia worden bendejongeren opgeleid tot kok om zo te ontsnappen aan het verstikkende leven waarin zij terecht zijn gekomen. Op deze zondag werelddiaconaat staan we bij hen en bij alles wat ons leven beklemmen kan stil.

terug