zondag 25 september 2022 om 10.00 uur

Dorpskerk - Herdenkingsdienst ds. W.M. de Boer, m.m.v. de cantorij
Voorganger(s): Ds. A. Peper en ds. B.J.J. Boter


Bekijk/beluister de dienst via de Kerkomroep
Orde van dienst 

Schriftlezing: Psalm 16
Een bijzondere dienst vandaag. We zouden in deze dienst afscheid nemen van onze predikant Willem de Boer, die met emeritaat zou gaan. Helaas overleed Willem op 24 juli onverwacht. In overleg en op voorstel van het gezin van Willem wordt dit daarom een herdenkingsdienst. We gebruiken elementen uit de dienst zoals Willem die voor deze zondag had bedacht en lezen de Psalm waaruit ook een vers boven de rouwkaart stond. Zo nemen we als gemeente afscheid van deze ons dierbare voorganger.
 

terug