zondag 9 oktober 2022 om 10.00 uur (Provider 12+)

Dorpskerk
Voorganger(s): Ds. B.J.J. Boter


Bekijk/beluister de dienst via de Kerkomroep
Orde van dienst 

Lezing: Lucas 17:11-19
Een verhaal dat zich afspeelt in een grensgebied. Dat is altijd goed voor spannende vragen. Komen die immers niet als je de grenzen opzoekt? En dan horen we ook nog over tien melaatsen, tien mensen die niet als mens, maar als besmettelijke zieken behandeld worden. Het liefst worden de grenzen voor hen gesloten gehouden. Hoe gaat Jezus daarmee om? En hoe gaan zij er zelf mee om? En wat doen wij, als we de grens opzoeken?


 

terug