zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Dorpskerk - Werelddiaconaat
Voorganger(s): Ds. A. Peper


Bekijk/beluister de dienst via de Kerkomroep
Orde van dienst 

Schriftlezing: Mattheus 5:1-16

Het begin van de Bergrede laat ons op een andere manier naar mensen kijken – anders dan in onze maatschappij gangbaar. Dat wil ook Kerk in Actie laten zien met het project voor jonge mensen in Pakistan. Het doet ook een direct appel aan ons, met vragen als: laten wij ons licht schijnen? Wat voor licht is dat?
We vieren op deze zondag de maaltijd van de Heer.
 

terug