zondag 8 oktober 2023 om 10.00 uur

Dorpskerk - Kerk en Israël
Voorganger(s): Ds. B.J.J. Boter


Bekijk/beluister de dienst via de Kerkomroep
Orde van dienst 

Schriftlezingen: Matteüs 5:17-26 en Psalm 119:1-16.

We vieren vandaag Israëlzondag, vanwege de startzondag vorige week een weekje later dan gebruikelijk. Op deze zondag staan we extra stil bij de verbondenheid tussen kerk en Israël. We doen dat aan de hand van een tekst van Jezus, waarin Hij verwijst naar de Wet en de Profeten. En een tekst uit de Geschriften van ons Oude Testament, de Joodse TeNaCh: Psalm 119, een Psalm die de vreugde van de wet bezingt. We kijken daarbij ook naar enkele schilderijen van Ruud Bartlema.

Ook in deze dienst nemen we afscheid van diaken Els Supranoto en stellen we kerkrentmeester Ad Janse de Jonge aan u voor.

terug