zo 23 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Peper
Kruispunt

Beluister de dienst
ORDE VAN DIENST 

Exodus 2:11-25
‘Waar ben je thuis?’ Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.

terug