zo 1 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B.J.J. Boter
Dorpskerk, Eeuwigheidszondag.


Bekijk/beluister de dienst via de Kerkomroep
Orde van dienst


We noemen in deze dienst de namen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. We lezen daarbij uit 2 Koningen 2:1-18 over Elia die afscheid neemt van Elisa.
Vanwege de corona-maatregelen zal de dienst anders zijn dan anders, met minder mensen in de kerk en zonder gelegenheid om zelf in de dienst een kaars aan te steken. Maar de namen zullen klinken, om niet te vergeten en om bij God geborgen te zijn. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep een filmpje in te sturen waarop zij een kaars doorgeven. Deze filmpjes zullen tijdens de dienst getoond worden, terwijl Vox Quarantaine Taizé-liederen zingt. Zo delen wij toch met elkaar het licht, opdat het bij ons mag zijn en onze harten mag verwarmen.

 

terug