Kerkdienst algemeen Kerkdienst algemeen

De zondagse kerkdienst begint (uitzonderingen daargelaten) om 10.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 2. U vindt de kerk zie Plattegrond

Wij zijn een veelkleurige gemeente waarin allerlei vormen van geloofsbeleving te herkennen zijn. Daarom is het karakter van de zondagse vieringen ook divers. De ene keer sober met een sterkere nadruk op de preek, een volgende keer creatief en ‘speels’, een andere keer weer wat meer verstild en meditatief. 

U wordt ontvangen door een dienstdoende ambtsdrager. Hij/zij zal u welkom heten en u een orde van dienst overhandigen incl. de weekbrief. We zingen uit het nieuwe Liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk". Voor gasten liggen extra Liedboeken bij de ingang klaar.

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst tijdens de lezing en de overdenking. Na een gesprek van de dominee met de kinderen verlaten zij de kerkzaal met lantaarntjes aangestoken met het licht van Pasen om naar een eigen verhaal te luisteren.

Voor de allerkleinsten is er iedere zondag oppas. Een kwartier voor aanvang van de dienst kunt u uw kind(eren) naar de oppasruimte brengen.

De lezingen worden verzorgd door een lector,

Eens in de vijf-zes weken is er een dienst van Schrift en Tafel: dan delen we met elkaar brood en wijn zoals Jezus met zijn vrienden vlak voor zijn dood brood en wijn gedeeld heeft en daarbij verwees naar zijn eigen leven en dood. Alle aanwezigen worden altijd van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. In de meeste gevallen is dit een zg. 'lopende viering'. Zo nu en dan is er een viering in een kring.

Onze gemeente heeft een actieve Cantorij : belangrijk als ondersteuning voor de liturgie. Nieuwe liederen, eigentijdse teksten en composities krijgen een plek naast de meer vertrouwde liederen.In het gebedenboek kunt u voorafgaand aan de dienst een gebedsintentie schrijven.

Iedere zondagochtend wordt een bloemengroet en/of een chocoladegroet (voor jongeren) inclusief een door één van de kinderen getekend kaartje gebracht. Dit ter bemoediging, als teken van meeleven, om te laten weten dat we mensen niet vergeten; redenen genoeg. 

In de kerk is voor slechthorenden een ringleiding aanwezig.

Na de diensten is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten.

Wilt u opgehaald worden omdat u anders niet naar de kerkdienst kunt komen? Zie autodienst.

terug