Kerkdienst algemeen Kerkdienst algemeen
OVER DE DIENSTEN

De zondagse kerkdienst begint (uitzonderingen daargelaten) om 10.00 uur in het Kruispunt, Schoolstraat 2. U vindt de kerk zie plattegrond

U wordt ontvangen door een dienstdoende ambtsdrager. Hij/zij zal u welkom heten en u een orde van dienst overhandigen incl. de weekbrief. We zingen uit het nieuwe Liedboek. Voor gasten ligen extra Liedboeken bij de ingang klaar.

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst die, na een gesprek van de dominee met de kinderen en met het licht van Pasen de kerkzaal alleen tijdens de lezing/overdenking verlaten om naar een eigen verhaal te luisteren.

Voor de allerkleinsten is er iedere zondag oppas.

De lezingen worden meestal verzorgd door een lector,

Eens in de vijf-zes weken is er een dienst van Schrift en Tafel: dan delen we met elkaar brood en wijn zoals Jezus met zijn vrienden vlak voor zijn dood brood en wijn gedeeld heeft en daarbij verwees naar zijn eigen leven en dood. Alle aanwezigen worden altijd van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. In de meeste gevallen is dit een zg. 'lopende viering'. Zo nu en dan is er een viering in een kring.

Onze gemeente heeft een actieve Cantorij : belangrijk als ondersteuning voor de liturgie. Nieuwe liederen, eigentijdse teksten en composities krijgen een plek naast de meer vertrouwde liederen.

Wij zijn een veelkleurige gemeente waarin allerlei vormen van geloofsbeleving te herkennen zijn. Daarom is het karakter van de zondagse vieringen ook divers. De ene keer sober met een sterkere nadruk op de preek, een volgende keer creatief en ‘speels’, een andere keer weer wat meer verstild en meditatief. 

In het gebedenboek kunt u voorafgaand aan de dienst een gebedsintentie schijven.

In de kerk is voor slechthorenden een ringleiding aanwezig.

Na de diensten is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten.

Wilt u opgehaald worden omdat u anders niet naar de kerkdienst kunt komen? Zie autodienst.

terug