Kerkelijk kunstbezit Kerkelijk kunstbezit
De kerkelijke collectie is in de loop van de eeuwen gegroeid. Ondanks het feit  dat veel objecten hun liturgische functie hebben verloren, behoren zij bij de geschiedenis van de kerk. In de Dorpskerk zijn veel stukken die te maken hebben met de bewoners van kasteel Duivenvoorde. Bijvoorbeeld het doopbekken uit 1836.

In het Basisregistratierapport van St. Kerkelijk Kunstbezit in Nederland 2003
staat het volgende:
“ Wij hopen dat dit basisregistratierapport ook als basis zal dienen voor uw beleid ten aanzien van het gebruik en conservering van dit aan uw zorg toevertrouwde bijzondere erfgoed.”
 
De onderzoeksgegevens zilver Dorpskerk zijn van mevr. Drs. Frederiek Dufour-Briët en mevr. Dr. Jet Pijzel-Dommisse. Er zijn twee avondmaalsbekers,  jaarletter O 1736, met het wapen van “van Wassenaer-Bentinck”. Het was een raadsel hoe we aan de bekers, jaarletter P 1773, waren gekomen met het familiewapen: vijf boompjes afwisselend  klein-groot-klein-groot-klein. Welke familie is dat geweest?
 
Sinds mei 2002 zijn er twee glas-in-lood/gebrandschilderde binnenramen aan de oostzijde van de Dorpskerk en sinds 2020 twee glas-in-looddeuren. Beide zijn van de beeldendkunstenaar Carel Bruens.
terug