Bijzonder erfgoed, de Kerkcollectie Bijzonder erfgoed, de Kerkcollectie
De Kerkcollectie van de Dorpskerk is in de loop van de eeuwen gegroeid met voorwerpen vanaf de periode 1550-1574. Ondanks het feit dat veel objecten hun liturgische functie hebben verloren, behoren zij bij de geschiedenis van de kerk. In de Dorpskerk zijn veel stukken die te maken hebben met de bewoners van kasteel Duivenvoorde. Bijvoorbeeld het doopbekken uit 1836. 
Tevens is de Kerkcollectie in de Dorpskerk aangevuld met de Kerkcollectie van Het Kruispunt en De Ontmoeting.
Informatie hierover vindt u in het rapport het Museum Catharijneconvent Kerkcollectie digitaal 3362-Voorschoten-Dorpskerkvan juli 2022. Hierin worden de voorwerpen beschreven die in de Dorpskerk aanwezig zijn. Dit rapport zal ook als basis dienen voor ons beleid ten aanzien van het gebruik en de conservering van dit aan onze zorg toevertrouwde bijzondere erfgoed.
Sinds mei 2002 zijn er twee glas-in-lood/gebrandschilderde binnenramen aan de oostzijde van de Dorpskerk en sinds 2020 twee glas-in-looddeuren. Beide zijn van de beeldendkunstenaar Carel Bruens.
 
terug