Kerken in Kruispunt tot gereedkomen Dorpskerk Kerken in Kruispunt tot gereedkomen Dorpskerk

Beste gemeenteleden van de PGV,

In juli 2013 heeft de Kerkenraad het besluit genomen om in de toekomst samen verder te gaan in de Dorpskerk. De overgrote meerderheid van de gemeenteleden begrijpt deze noodzakelijke stap en accepteert dat, soms met pijn in het hart. De commissie De Nieuwe DorpsKerk (DNDK) is inmiddels bezig voorstellen te maken voor aanpassing van  de Dorpskerk zodat we straks ons allen daar als één gemeente thuis zullen voelen. Met dit kerkgebouw als thuisbasis willen we de toekomst in.

Het besluit van de kerkenraad om vanaf 1 januari 2014 tot het beschikbaar komen van de aangepaste Dorpskerk te gaan kerken in het Kruispunt is voor sommigen moeilijk te begrijpen. We krijgen daar reacties over, bijvoorbeeld met het verzoek om nog een tijd om-en-om in Kruispunt en Dorpskerk te kerken, zoals in 2013. Andere reacties gaan over de vraag of het wel noodzakelijk is de Dorpskerk aan te passen.

We willen bij dezen graag nog een keer toelichten waarom we besloten hebben vanaf 1 januari 2014 de eredienst in Het Kruispunt te houden totdat de Dorpskerk in aangepaste vorm klaar is voor gebruik..

De belangrijkste reden is dat we graag vanaf 1 januari a.s. samen definitief één ongedeelde PGV willen zijn. Het is daarvoor nodig dat we gaan erkennen dat we niet meer kunnen spreken over “de mensen uit de andere wijk” of over “ons gebouw waar de anderen best bij in kunnen”. We willen dat we op gelijke voet met elkaar voelbaar één gemeente worden. Dat gaat niet zo maar. Ervaringen in andere gemeenten leren ons dat het zeker niet lukt als voor een deel van de gemeente het gevoel blijft bestaan dat er niets verandert. Er verandert wat voor ons allemaal. Iedereen zal los moeten komen van de eigen vertrouwde omgeving c.q. kerkgebouw.

De mensen uit de wijk Ontmoeting stoppen op 1 januari definitief met de kerkdiensten in hun vertrouwde kerk  en dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Maar het is een noodzakelijke en grote stap. Het is begrijpelijk dat zij het liefst een vaste vier-plek willen.

We willen graag dat ook de kinderen zich in de kerk thuis voelen. De wens van de gezamenlijke Kindernevendiensten is daarom te zorgen voor een vaste vertrouwde omgeving voor de kinderen.

De mensen van het Kruispunt nemen afscheid van hun vertrouwde kerk op het moment dat de Dorpskerk klaar is, vast ook met weemoed. En de mensen van de Dorpskerk laten zo op 1 januari a.s. hun vertrouwde omgeving los om later terug te keren in de aangepaste Dorpskerk waar wij allemaal dan zeer welkom zijn in het gebouw dat dan van ons allemaal is.

Hoewel ondergeschikt, is er ook een praktische reden om niet voor een wisselende plek te kiezen; het is dan bijvoorbeeld niet nodig om de liedboeken of ander materiaal iedere keer te verplaatsen.

Om bovengenoemde redenen kerken we vanaf 1 januari in het Kruispunt en hoeft er later nog maar één keer te worden verhuisd. Zo lang de gebouwen nog beschikbaar zijn, worden zij overigens nog wel gebruikt voor andere activiteiten dan de zondagse eredienst.

We weten nog niet precies hoe lang de voorbereidingen en realisatie van de aanpassingen zullen duren. Daarvoor vragen we uw begrip. De commissie DNDK is in ieder geval voortvarend aan de slag. Zij maken ook dankbaar gebruik van uw suggesties en ideeën. We zullen u goed op de hoogte houden van de voortgang en planning.

En we zijn ervan overtuigd dat we straks een hele mooie Dorpskerk hebben waar we nog vele jaren met veel plezier samen gemeente zullen kunnen zijn.

We hopen dat de bovenstaande uitleg zal bijdragen aan uw begrip.

Namens de Kerkenraad
Piet Eilander
Voorzitter.

terug