Weekbrief zondag 3 mei 2020


Nu de inperkingen vanwege de coronacrisis langer duren, gaan wij mensen bijna 'vanzelf' op zoek naar andere manieren van omgaan met elkaar, van omgaan met dingen die in je leven wel of niet gebeuren. Kleine eenvoudige dingen kunnen daar bij helpen. Iemand uit de gemeente vertelde dat zij graag even het Kruispunt binnenloopt om daar een kaarsje aan te steken. Je kunt daar even stil zijn, je verbonden voelen met God, licht dat altijd schijnt. Maar voor haar is het ook een manier om afscheid te nemen van dit kerkgebouw waar zij zolang gekerkt heeft. Een ander die behoefte had aan contact belde even met haar dominee. Dat hoeft niet om ernstige zaken te gaan, maar nu kleine gesprekjes wegvallen als je binnen moet blijven, kan het goed zijn even van elkaar te horen. Dat is wat wij ook missen als predikanten, nu er bijvoorbeeld geen koffiedrinken meer is na de dienst. Dat kleine, informele, maar zo basale moment van elkaar ontmoeten en delen. En ik weet dat de telefoon of de mail anders is dan elkaar even in de ogen zien, maar toch is het veel meer dan niets!
Namens het team, ds. Anki Peper


Dienst zondag 3 mei

Zondag 3 mei -Exodus 17:8-16
Nu honger en dorst in de woestijn bedwongen lijken, duikt er voor het volk, totaal onverwacht, een nieuw gevaar op: mensen, Amalekieten, die hen aanvallen. Ook buiten Egypte blijken er vijandige mensen te bestaan. Het gevaar zit dus niet alleen in een mens zelf (twijfel, honger, dorst), maar komt ook van buiten. De dreiging wordt afgewend. Eigenlijk niet door wapengekletter, maar door vertrouwen op God – wat op wonderlijke wijze vorm krijgt, met een omhooggehouden staf op een bergtop….
Het verhaal wordt afgerond met de opdracht om deze gebeurtenis nooit te vergeten. Mozes moet daarom een gedenkteken oprichten, dat als naam krijgt: De EEUWIGE is mijn banier. Maar wat is gedenken eigenlijk? Wat betekent ons gedenken van 4 mei en daaraan gekoppeld het vieren van 5 mei, 75 jaar bevrijding?
Voorganger is ds. Anki Peper.

Collecte
De collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie “Traumahulp voor slachtoffers van Boko Haram  in Nigeria “ In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.”
Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.” 
Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Boko Haram”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor de slachtoffers en de nabestaanden uit de Tweede Wereldoorlog. Vaak gaan de nabestaanden nog gebukt onder de gevolgen van de gruwelen die zijzelf en hun familie hebben ondergaan. Onze aandacht wordt gevraagd voor het feit dat wij nu al 75 jaar in vrijheid mogen leven.

Mand van Barmhartigheid
Op dit moment kunnen kerkdiensten alleen veilig online worden gehouden. Daarmee komt ook het vullen van de Mand der Barmhartigheid voor de voedselbank in Voorschoten in het gedrang. De voedselbank heeft uit voorzorg voor besmettingen liever niet dat levensmiddelen direct naar hen worden gebracht, maar financiële bijdragen zijn zeer welkom op: IBAN-rekeningnummer NL71RABO0126642850 t.n.v. Stichting Voedselbank Voorschoten.


Actuele berichten

Bloemen leggen op 4 mei
Vorige week werd al aangekondigd dat de Raad van Samenwerkende Kerken op 4 mei a.s. een krans zal leggen bij het monument van ons dorp bij het Burg. Berkhoutpark. Dat zal gebeuren om kwart over twaalf in de middag. Vorige week riep ik ook op om er een bloemenzee van te maken.
Afgelopen week verscheen er voor de mensen die niet naar buiten kunnen een bericht dat het ook kan via de Tikkie-app op de smartphone. Dan koop je vanuit de Tikkie-app een bosje tulpen voor € 4,50. Alle gedoneerde tulpen worden op 4 mei bij vele oorlogsmonumenten door het land gelegd. De opbrengst van deze actie gaat naar de biologische sierteeltsector. Ook kan je via de website www.bloemenvoor4mei.nl doneren. Ja, zelfs op de app of website uitzoeken bij welk monument je de bloemen gelegd wil hebben.
Freek Bakker

Vakantie
Ds. Bert Boter heeft vrij t/m 3 mei. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij één van de collega’s.


Voor de jeugd

KND
Vanaf deze zondag worden de filmpjes voor de kindernevendienst een beetje anders. Marianne Sonneveld heeft nu elke week alleen de filmpjes gemaakt met verhalen die ingesproken werden door de dominees. Vanaf deze week gaan er ook andere mensen helpen. Je gaat misschien wel weer wat bekende stemmen horen.
Vanaf aankomende zondag gaat de kindernevendienstleiding weer helpen bij het maken van de filmpjes. Ik ben benieuwd of jij kan raden wie er deze week helpen?
 
Geloven met plezier
Er zijn veel mensen met een moestuintje. Voor kinderen is het heel leuk en inspirerend om te zien hoe alles in een tuin groeit. Neem je kind eens mee naar een moestuin of ga op avontuur in eigen tuin. En vertel zo veel mogelijk over de tuintjes, zaadjes enz.
Je kunt ook samen een moestuintje in je eigen tuin of in een grote plantenbak op je balkon maken. Gebruik hiervoor de zaadjes die je hebt gekregen.  Zo ervaart je kind hoe de schepping groeit en hoe ingenieus en wonderschoon de natuur is. Je kind kan zo al een echte rentmeester van de schepping zijn en leert door te doen hoe groente en fruit na goede zorg ons tot voedsel kunnen zijn (genesis 1:26-31).

Nieuw seizoen
April is nog niet afgelopen en ik ben al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe jongeren/ jeugd seizoen. Om een zo leuk mogelijk programma te hebben heb ik uw hulp nodig. Hebt u nog leuke ideeën die ik vooral niet moet vergeten of zijn er dingen die u altijd al een keer met de jeugd had willen doen? Laat het mij dan vooral weten door te bellen, appen of mailen.


Belangrijke adressen