Weekbrief zondag 10 mei 2020


Verbinding zoeken in de tijden van Corona. Iets wat volgens veel jongeren ingewikkeld of moeilijk is. Op afstand contact hebben met vrienden en vriendinnen. Geen school en veel onduidelijkheid of je wel of niet overgaat. Het woord Corona komt bij hen dan ook bijna hun neus uit. Vaak zeggen de jongeren bij provider “We gaan toch niet weer over het Coronavirus praten?” Ondanks dat ze niet willen praten over het virus, hebben ze wel de behoefte om samen te komen. Elke week komen ongeveer 8 jongeren online samen. Vaak beginnen we wel 10 minuten later omdat iedereen nog op het laatste moment moet inloggen. Maar we zijn met elkaar verbonden. Tegelijkertijd met de dienst hebben wij het over dezelfde thema’s. We zijn op onze eigen manier verbonden met elkaar.
Door het Coronavisus zijn we meer met elkaar verbonden dan normaal. We zien elkaar nu elke week in plaats van 1 keer per maand. Het Coronavisus, het vervreemdt en verbindt tegelijkertijd. Ik mis geen verbinding, maar ik mis het persoonlijk contact. Even de ander een knuffel geven omdat hij/zij het moeilijk heeft. Even langer napraten met een kop koffie of fris. We missen elkaar maar blijven toch verbonden.
Namens het team, Marianne Sonneveld v Kammen
 

Uit de gemeente

  • Op 30 april overleed Nicolaas George Franken, Nico, in de leeftijd van 88 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 7 mei in de Dorpskerk, aansluitend vond de begrafenis plaats op begraafplaats Rosenburgh. We wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die Nico missen zullen Gods troost en nabijheid toe.
  • Op 21 april is geboren Rafael Willem Kim-Wun Chin. Zoontje van Ron en Nienke Chin en broertje van Iris. Zij wonen op De Savornin Lohmanplantsoen 48, 2253 VR in Voorschoten. Zijn ouders zijn enorm dankbaar voor zijn geboorte! Wij feliciteren hen met Rafael en zeggen: Welkom in onze gemeenschap!
 

Dienst zondag 10 mei

Exodus 19
Het is vandaag zondag cantate, “zing!” betekent dat. Dus gezongen zal er worden! We lezen verder in het boek Exodus en horen hoe God en Mozes op de berg Sinaï met elkaar spreken. We zullen vooral stilstaan bij een opmerkelijke uitspraak in vers 6: ‘Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’. Wat betekent dat? En wat zegt ons dat?
Voorganger is ds. Bert Boter.

Collecte
De opbrengst is bestemd voor het werk van de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten.
Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Raad van Samenwerkende Kerken”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor het feit dat jonge kinderen na een periode van gedwongen thuiszitten weer naar de crèche, peuterspeelzaal of basisschool mogen. Dat is een opluchting voor hen en hun ouders. Medewerkers van deze instellingen hebben hierbij vaak gemengde gevoelens: aan de ene kant zijn zij blij de kinderen weer te zien, maar aan de andere kant maken zij zich zorgen over hun gezondheid en die van hun naasten.
 

Actuele berichten

Avondgebed
Met ingang van maandag 27 april jl. is het mogelijk om via de website deel te nemen aan het avondgebed als moment van inkeer en verstilling. We willen op deze manier een ieder, die dat wil, de gelegenheid bieden om in verbondenheid met elkaar in rust en vrede de dag af te sluiten. Het avondgebed bestaat uit een lezing, een lied en een gebed. Weet u van harte uitgenodigd om mee te doen!

Verhuizing
Zaterdag a.s. zal de verhuizing van de spullen naar de nieuwe Dorpskerk plaatsvinden. De meeste inventaris blijft achter. De nieuwe eigenaar wil zoveel als mogelijk het interieur voorlopig in stand houden. Als er gemeenteleden zijn, die belangstelling hebben voor bepaalde overcomplete zaken, dan graag bij mij melden. Dan kan in overleg bekeken worden wat dat is en daarover een afspraak worden gemaakt. In de loop van volgende week zal er een container worden geplaatst om veel oude waardeloze spullen te verwijderen.
Jaap Maan (tel. 06-53300084)

Groen antependium uit de Ontmoeting
Het witte en paarse liturgische kleed uit de Ontmoeting zijn in gebruik in de Dorpskerk. Het rode is met Pinksteren aan de beurt, maar het groene is zoek. Waarschijnlijk heeft iemand dat, na de laatste kerkdienst in de Ontmoeting, in veiligheid gebracht, thuis of op een moeilijk vindbare plaats. Her en der rondvragen heeft nog niets opgeleverd. We hopen dat iemand weet waar het is, want na Pinksteren wordt de liturgische kleur groen. Bij voorbaat dank!
Babs van der Schoot, tel. 06-57478025 (niet op donderdag),
e-mail: beheerder@dorpskerkvoorschoten.nl

Vakantie
Ds. Willem de Boer heeft vrij tot en met zondag 24 mei. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij één van de collega’s.

Voor de jeugd

Niet zien, wel voelen.
Gods adem kun je niet zomaar zien, maar wat je niet ziet, kan er toch zijn. Het kan zelfs veel kracht hebben. Kijk samen met je kind uit het raam en onderzoek of je de wind kunt zien. Ga vervolgens met je kind buiten staan. Kunnen jullie nu de wind voelen en zien? Blaas daarna een ballon op en kijk eens of de ballon beweegt. Kun je de wind nu wel zien/voelen?

Provider.
Deze zondag komt provider weer samen. We gaan het hebben over heiligheid. Wat is voor jou nu eigenlijk heilig? Zondag om 10 uur komen we online samen. Je bent van harte welkom! (Ook in je pyjama)

De jongeren krijgen nu ook elke week een lijstje om in te vullen. Heb je weleens dat je een vraag krijgt waar je het antwoord gewoon niet op weet? Deze week kregen de jongeren de vraag om 5 van dit soort vragen op te schrijven. Volgende week mogen ze een lijstje maken van dingen waarvoor ze alles zullen doen om dat te krijgen. Vragen tegen de verveling.
 
Belangrijke adressen