Weekbrief zondag 17 mei 2020

Vieren op 1,5 meter.
Goed nieuws: we mogen over enige tijd weer - fysiek - naar de kerk. Weliswaar onder voorbehoud en met de nodige beperkingen, maar we hebben iets om naar uit te kijken. Inmiddels zijn we als kerkenraad gestart met het treffen van voorbereidingen voor het kerken in de 1,5 m. samenleving. Om kort te gaan:
  • In de maand juni mogen we met max. 30 personen 'live' aan de viering deelnemen. We zijn van plan dat te doen. We zien deze maand als een mooie gelegenheid om te oefenen.
  • Vanaf juli mogen we met max. 100 personen in de kerk aanwezig zijn. Uiteraard gaan wij ook dat mogelijk maken.
Voor wie een eerste indruk wil krijgen: een dezer dagen komt er een presentatie van de plannen op onze website. De plannen werken we in de komende weken verder uit. U zult begrijpen dat er veel moet worden geregeld. Bovendien zal het niet zo worden zoals we gewend waren. We zullen allemaal moeten inschikken om 'vieren op 1,5 meter' mogelijk te maken. Met ieders inzet en medewerking gaat dat vast lukken.
Tot slot: juni is de laatste maand dat we mogen beschikken over de faciliteiten van het Kruispunt. Een grootse afsluiting van de periode in het Kruispunt kunnen we helaas niet organiseren. Wel zoeken we naar een moment waarop we afscheid kunnen nemen van een gedenkwaardige tijd in een markant gebouw. U hoort daarover nog van ons.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Arend-Jan Eshuis

Uit de gemeente

  • Op 11 mei is overleden Klaasje Knol, in de leeftijd van 86 jaar. Zij woonde samen met haar man Luuk op de Rosenburgherlaan 3. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 14 mei in besloten kring op Rosenburgh. Wij wensen haar man Luuk, haar (schoon)kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.
  • Op 20 april zijn Maarten en Fieke Ferguson-Hoefnagel ouders geworden van Pepijn Robert Adriaan. Zij wonen aan het Ambachtspad 21, 2251 CP in Voorschoten. Zij zijn blij en dankbaar met zijn geboorte en wij met hen! Wij feliciteren hen van harte en wensen hen veel geluk en Gods zegen toe.
  • Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die Corry en ik kregen. We waren er erg blij mee. Een hartelijke groet, Corry en Janna Segaar.

Dienst zondag 17 mei

Exodus 20:1-21
Leefregels, zo zou je ze kunnen noemen. Of misschien ook wel: een contract tussen God en mensen. Maar belangrijker dan hoe je ze noemt is de vraag: waarvoor en waartoe zijn ze bedoeld? En hoe moet je er dus mee omgaan?
Voorganger is ds. Bert Boter.

Collecte
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV), als bijdrage aan het levensonderhoud van rechtmatig in Nederland verblijvende asielzoekers, die geen recht op opvang, zorg of uitkering hebben.
Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “STUV”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor premier Rutte en zijn adviseurs. Zij moeten beoordelen of het medisch verantwoord is gevolg te geven aan de roep uit de samenleving om een verdere versoepeling van de coronamaatregelen.
 

Dienst donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag

Exodus 20:22-24 en Handelingen 1:1-14
Jezus is gekruisigd, gestorven en weer opgestaan. Om vervolgens voor de ogen van de leerlingen te verdwijnen. En een beeld mogen we ons van God niet vormen. En bovendien: de leerlingen mogen nergens heen. Ze blijven bij elkaar, binnen, opgesloten in hun huis. Hoe moet je dan nog verder? Hoe geef je dan je geloof nog vorm?
Voorganger is ds. Bert Boter.

Collecte
De opbrengst gaat naar de Kosten van de catechese.
Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Catechese”.
 

Actuele berichten

Groen antependium uit de Ontmoeting
Het groene antependium uit de Ontmoeting is gevonden.
Met vriendelijke groet, Babs van der Schoot.

Avondgebed
Met ingang van maandag 27 april jl. is het mogelijk om via de website deel te nemen aan het avondgebed als moment van inkeer en verstilling. We willen op deze manier eenieder, die dat wil, de gelegenheid bieden om in verbondenheid met elkaar in rust en vrede de dag af te sluiten. Het avondgebed bestaat uit een lezing, een lied en een gebed. Weet u van harte uitgenodigd om mee te doen!

Vakantie
Ds. Willem de Boer heeft vrij tot en met zondag 24 mei. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij één van de collega’s.

Wereldwinkel weer open.
Vanaf 15 mei opent de Wereldwinkel op twee dagdelen per week haar deur. U bent op vrijdag en zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur van harte welkom. De winkel is erg klein en daarom kan er maar één klant per keer naar binnen en geniet betalen met de pinpas sterk de voorkeur.
Het is belangrijk dat de Wereldwinkel weer opengaat in het dorp. Zeker omdat, vanwege de coronacrisis, duizenden werkers in ontwikkelingslanden zonder inkomsten thuiszitten en er veel fabriekjes failliet gaan. Lokaal boodschappen doen in ons eigen dorp en met name in de Wereldwinkel helpt producenten in de landen ver weg om de crisis te overleven.
U kunt ook telefonisch levensmiddelen bij ons bestellen. Deze worden bij u thuisbezorgd. Zo helpen wij u, u helpt ons en de producenten en hun familie in ontwikkelingslanden. Daar wordt iedereen toch weer blij van?
Bel voor uw bestelling naar H. de Jong (5617860), J. Vogel (5613477) of J. de Klerk (5612321).

Belangrijke adressen