Weekbrief zondag 24 mei 2020

Uit de gemeente

 • De heer C.W, Benthem, Rossinidreef 1-806, is voor revalidatie opgenomen in “Overrijn”, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden. We wensen hem sterkte op deze zware weg.
 • Op 11 april overleed Jacomina Louisa Maria Rock-Palte, Loes, in de leeftijd van 93 jaar. De dankdienst voor haar leven vond plaats op 17 april in Bergen. Zij woonde de laatste tijd in Foreschate. Wij wensen haar dochters en schoonzonen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen en allen die haar in hun hart dragen Gods troost en nabijheid toe.
 • Op 8 mei overleed mevrouw J.M. Vis-De Waard in de leeftijd van 88 jaar. Zij is afgelopen donderdag in besloten kring in Zoeterwoude begraven. Wij wensen haar man, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar missen zullen Gods troost en nabijheid toe.
 • Zondag 10 mei werd ik verrast toen mw. Bremmer mij namens de kerk een prachtige bos bloemen kwam brengen. Ook was er een mooi kaartje bij die gemaakt was door Evi. Heel hartelijk bedankt, Evi. Prachtig! Ik ben er erg blij mee. Mijn dank voor deze gave, die ik mocht ontvangen. Het deed mij heel goed. Een hartelijke groet, Agnes Oosthoek.
 • Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van de Kerk mocht ontvangen. Madelon, jij ook bedankt voor de leuke kaart die je gemaakt hebt. Ik was er blij mee. Hartelijke groet, Gerda Hakker.
 

Dienst zondag 24 mei - Wezenzondag

Exodus 23:1-17
Vorige week klonken de Tien Woorden, ingebed in het Verbond. Deze week horen we van gedetailleerdere leefregels. Haast vanzelf krijg je de associatie met de steeds weer nieuwe regels in ons corona tijdperk. Alles wat zo gewoon was moet steeds opnieuw doordacht worden: wat kan, wat mag, hoe doen we het? Het stabiele vertrouwde is er niet meer. Deze zondag heet in het kerkelijk jaar: Wezen-zondag. Je snapt waarom: zo vlak na hemelvaart zijn de leerlingen 'verweesd' - niets is meer wat het was, nu Jezus definitief weg is. Ze lijken er alleen voor te staan - misschien waren ze onzeker bang.  Helpen in zulke tijden, onze tijden, leefregels??
Voorganger is ds. Anki Peper.

Collecte
De collecte is bestemd voor het project van Kerk in Actie “Opvang en hulp voor ontheemden in Colombia”. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.
Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Hulp in Colombia”.

Voorbede
Voorbede wordt gevraagd voor de asielzoekers in de asielzoekerscentra.  Zij hebben te maken met een enorme vertraging in de behandeling of zelfs met een stopzetten van hun aanvragen. Daarnaast vrezen zij voor hun gezondheid omdat het in een asielzoekerscentrum moeilijk is om alle coronamaatregelen, waaronder afstand houden, na te komen.
 

Actuele berichten

Het einde van de islamitische vastenmaand
Op zaterdag 23 mei a.s. is het Id-ul-Fitr, de feestdag waarop de moslims het einde van de vasten vieren. In de islamitische wereld is het heel gewoon om elkaar daarmee geluk te wensen. Een kaartje met ‘een goede Id-ul-Fitr toegewenst’ is al goed. Wie meer wil, kan terecht op de volgende webpagina van Raad van Kerken in Nederland:
https://www.raadvankerken.nl/?s=ramadangroet
Daar staan verschillende teksten die ook goed gebruikt kunnen worden. Verder is een mooie wens het vers uit de Koran vermeld in de laatste Kerkklok, Soera 2:62.

Lopers gezocht!
Zoals elke zomer wordt ook dit jaar de actie Solidariteitskas gehouden. Doel is ondersteuning van gemeenten binnen de Protestantse Kerk Nederland. Net als andere jaren liggen de enveloppen klaar voor verspreiding in de Voorhof van het Kruispunt. En het mooie is dat u er elke dag terecht kunt om er een of meer stapeltjes op te halen. De kerk is iedere dag open van vier tot half zes. Zo'n ronde om de enveloppen in de bus te doen helpt de kerkrentmeesters, maar is ook goed voor u zelf. Want regelmatig een wandelingetje helpt om uw conditie op peil te houden, en (zoals artsen benadrukken) dat is belangrijk in uw verdediging tegen het coronavirus.

Vakantie
Ds. Willem de Boer heeft vrij tot en met zondag 24 mei. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij één van de collega’s.
 

Voor de jeugd

Provider
Deze week zitten we met provider in de hemel. Na ja niet echt hoor. Maar deze week is ds. Bert Boter die samen met ons het verhaal rond de hemelvaart gaat uitpluizen. Wie ben jij in dit verhaal? En zit jij met je hoofd in de wolken of sta je met beide benen op de grond? We hopen je natuurlijk zondag weer te zien!

Pinksterchallenge
Dit jaar heeft Jop voor pinksteren speciaal een challenge gemaakt. Het doel van de PinksterChallenge 2020 is jongeren aan te sporen actief met Hemelvaart en Pinksteren bezig te zijn en hen te laten ervaren dat ze onderdeel zijn van een groot geheel.
We hopen dit natuurlijk met een grote groep te gaan doen. Lukt dat niet? Dan kan je ‘m altijd thuis met je ouders en/of broertjes en zusjes spelen. Meer informatie volgt de aankomende dagen.

Knutselen maar!
Jezus verdwijnt in de wolken.
Nodig:
 • watten;
 • plastic bekertje;
 • papier;
 • karton;
 • kleurpotloden/stiften;
 • schaar;
 • touwtje;
 • lijm.
Hoe maak je het?
 • Smeer de buitenkant van het plastic bekertje in met lijm en plak de watten erop. Laat drogen. Dat zijn de wolken.
 • Teken Jezus op dik papier of op gewoon papier en plak hem later op karton. Misschien kun je op internet een plaatje opzoeken als voorbeeld. Maak de tekening zo mooi mogelijk; gebruik verschillende stiften en potloden. Let op: maak de tekening niet te groot, het is de bedoeling dat hij straks in het bekertje past!
 • Knip de Jezusfiguur uit.
 • Prik in de onderkant van het plastic bekertje een klein gat en trek hier een touwtje doorheen. De onderkant van het plastic bekertje komt bovenaan je knutselwerk.
 • Knip een touwtje van ongeveer 40 cm af en maak de onderkant van de draad vast aan het hoofd van Jezus. (Dat is dus aan de kant van de opening van de beker)
 • Trek aan het touwtje en zie hoe Jezus in de wolken ‘verdwijnt’!
 

Belangrijke adressen