Weekbrief zondag 21 juni 2020

Deze maand proberen we om de orde van dienst niet te printen, maar deze te volgen via de beeldschermen. Om toch de gang door de dienst te kunnen nalezen, staat een overzicht van de kerkdienst op de achterkant van de weekbrief. Deze is daarom compacter dan u gewend bent.

Uit de gemeente

Mw. Flip Pieters heeft vorige week een beroerte gehad en ze verbleef een ruime week in het LUMC. Ze heeft verlammingsverschijnselen aan haar rechterkant, maar haar spraak en geest zijn goed. Gelukkig knapt zij goed op en donderdag 18 juni zal zij naar revalidatiecentrum Wijckerslooth in Oegstgeest gaan om daar verder op te knappen. Wij wensen haar van harte beterschap toe en Gods troost en nabijheid.

Dienst zondag 21 juni

Matteüs 10: 16 - 33 ‘Over schapen, wolven, een slang en een duif’.
Het is niet altijd makkelijk om als leerlingen erop uitgestuurd te worden. Soms begrijpen de mensen je niet: per ongeluk of met opzet. Je kunt je als schaap onder de wolven voelen. Jezus moedigt hen aan scherpzinnig als een slang te zijn, maar de onschuld van een duif te behouden. Hoe doe je dat? Hoe vind je dan woorden om te vertellen waar het om gaat? Daarvoor mogen we op de Geest vertrouwen.
Voorganger is ds. Willem de Boer.

Collecte
De collecte is bestemd voor algemene kosten kerkdiensten. Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Kerkdiensten”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor het project ‘Opvang ontheemden Colombia’ van het Werelddiaconaat. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land geen vrede. Mensen worden uit hun woonplaats of van hun land verjaagd en komen terecht in sloppenwijken. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Actuele berichten

Afscheid van het Kruispunt (vooraankondiging)
Zomaar afscheid nemen van het Kruispunt was nooit de bedoeling. Maar door de beperkende maatregelen liep alles anders. De nieuwe eigenaar heeft ons de mogelijkheid gegeven nog een keer van het gebouw gebruik te mogen maken. Dat kan in het weekend van 4 en 5 juli.
Op zaterdag 4 juli geeft Jan Berghuis, onze organist, op drie momenten in de middag een klein orgelconcert van 15 à 20 minuten. Er is plaats voor 50 mensen per concert. Hierover meer in de volgende weekbrief.
Op zondag 5 juli vieren wij niet in de nieuwe Dorpskerk, maar een laatste maal in het Kruispunt.  In deze dienst gaan alle drie de predikanten voor en Jan Berghuis is de organist. Ook dan kan een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.

Kerkdiensten in juli.
In juli kunnen er weer meer mensen de kerkdienst bijwonen, maar aanmelden blijft noodzakelijk. In juni gaf u in één keer voor de hele maand aan welke zondagen u wilde komen. Voor juli gaat dit anders, namelijk elke zondag apart. Het is nog steeds niet zo dat wie het eerst komt het eerst maalt; op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt.
Op de website komt weer een speciaal aanmeldformulier. Voor de dienst van 5 juli kunt u zich aanmelden van maandag 22 juni t/m dinsdag 30 juni. U ontvangt een link waarmee u een lijst op de website kunt raadplegen; daarop staat of u kunt komen en wat uw persoonlijke toegangscode is.
Alleen wie geen internet heeft kan zich op de middagen telefonisch opgeven bij de beheerder 06-57478025.
Raadpleeg de presentatie “vieren op 1,5 meter” op onze website voor nadere informatie.
Na 5 juli verschijnt er steeds per zondag een nieuw aanmeldformulier.

Inleveren sleutels,
Vrijwilligers, kosters, predikanten en organisten, die geen functie meer hebben in het Kruispunt en de Werf,
graag de sleutels in een enveloppe met uw naam inleveren op de Händellaan 27 (mag in de brievenbus).
Hartelijk groet, Wim Faber

Oude LP’s.
Ik heb 2 koffers lp's met kerk-/orgelmuziek van mijn ouders. Is daar binnen de gemeente nog belangstelling voor? Gratis af te halen. Astrid van Vliet, Palestrinalaan 38 (e-mail: astridvv22@gmail.com)

Vakantie.
Ds. Anki Peper heeft vakantie van 6 t/m 21 juni. U kunt terecht bij ds. Bert Boter en ds. Willem de Boer.

Jeugd

Geslaagden.
Vorige week woensdag ben ik (Marianne Sonneveld) op pad gegaan met een goed gevulde tas bij de geslaagde van de PGV. Wat is het fijn om zo veel blije gezichten te zien. Ik hoop dat iedereen nu thuis toch een feestje kan vieren met de inhoud van de tasjes!
Ben ik jou nou vergeten? Bel me dan even dan kom ik ook bij jou nog een tasje brengen!

Foto-safari.
Een tijdje terug zijn we met 2 meiden op foto-safari geweest door het dorp. De meiden kregen allemaal leuke opdrachten waar ze een foto van moesten maken. Ik kan je zeggen: er zaten een hoop leuke foto’s bij. Aan het eind hebben we ook nog het spel Ploff gespeeld om elkaar wat beter te leren kennen. We hebben we alles afgesloten met een lekker ijsje! Wilt u de foto’s zien? Kijk dan even op de website: https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/jeugd_historie
 

Belangrijke adressen

 

 

Overzicht orde van dienst van 21 juni

 • Orgelspel (koraalbewerking Psalm 27, Folkert Grondsma) en welkom
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Drempelgebed
 • Psalm 27: 1 en 7
 • Gebed, na de zin ‘…zo bidden wij’ zeggen wij tezamen:   Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
 • Lied 713: 1, 2 en 5
 • Met de kinderen
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing uit Matteüs 10:16-20
 • Lied 992: 1, 2, 3 en 4 (3 gesproken door allen).
 • Overweging
 • Orgelspel (koraalbewerking Lied 713, Willem Vogel)
 • Geloofsbelijdenis in wisselspraak
 • Kwartet: ‘Look at the world’, John Rutter.
 • Gebeden - Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Na de zin ‘…zo bidden wij’ zeggen wij tezamen: Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen.
 • Lied 425
 • Zegen en amen.
 • Orgelspel (Fuga BWV 545 C J.S. Bach).