Weekbrief zondag 28 juni 2020

 

Uit de gemeente

  • Op 18 juni overleed Petronella Wilhelmina Theodora Maaskant-Smit, Thea, in de leeftijd van 81 jaar. We namen afscheid van haar tijdens een dienst op 24 juni in het Groene Kerkje in Oegstgeest. Aansluitend is Thea daar op de begraafplaats begraven. Zij laat haar man Pieter, twee dochters en schoonzonen en kleinkinderen na. Wij wensen hen en allen die haar missen zullen Gods troost en nabijheid toe.
  • Zondag werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen die ons door Wilma Saraber werden gebracht. Het doet ons goed om de verbondenheid met de gemeente extra te voelen. Heel hartelijk dank. Ook de maker van de prachtige kaart ter bemoediging heel hartelijk bedankt. Met de hartelijke groet, Jan en Annie van Ispelen.
  • Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de Dorpskerk die ik mocht ontvangen na mijn val en hersenschudding. Met een hartelijk kaartje van Madelon bracht de fam. Kruizinga de groeten van de gemeente. Wat een verrassing! Inmiddels gaat het weer beter en is herstel duidelijk merkbaar. Met hartelijke dank en groeten, Elsbeth de Zwart.
  • Door de coronapandemie kon je vanaf half maart alleen nog met een veilige afstand even een kerk binnengaan. Zo ook het Kruispunt. Iedere dag - later een paar dagen per week -  was die ‘s middags open. Mensen konden een kaarsje opsteken, wat mediteren, bidden of in deze bizarre tijd gewoon wat tot rust komen met mooie muziek op de achtergrond. Het was erg sfeervol. Al snel was een bezoekje aan het Kruispunt voor ons en meerdere mensen een vaste gang, waar nu per 22 juni een eind aan is gekomen. Alle vrijwilligers die de openstelling van het Kruispunt al die maanden mogelijk hebben gemaakt heel veel dank! Willy en George Meijer
 

Dienst zondag 28 juni

Psalm 32 ‘Gelukkig wie vergeving vindt’
In onze hoofden, harten en zielen kan veel rondspoken. Verloren hoop, onuitgesproken verwachtingen, zelfkritiek, ingewikkeld schuldgevoel. Jezelf vergeven voor tekort schieten is niet eenvoudig. Misschien begint vergeving elders, bij God, en kan van daaruit ruimte voor jezelf ontstaan.
Onderaan de weekbrief de samenvatting van de liturgie. De uitgebreide liturgie (inclusief de liederen) kunt u vinden op de website: liturgie 28 juni.
Voorganger is ds. Anki Peper.

Collecte
De collecte zal ten goede komen aan één van de projecten van de Wilde Ganzen. Deze organisatie is gespecialiseerd in concrete projecten in ontwikkelingslanden. Zij stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren.
Graag uw gift overmaken op reknr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Wilde Ganzen”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor ouderen en kinderen in Moldavië. Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië verblijft ongeveer een kwart van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor hen zorgt. Door coronamaatregelen van de overheid kunnen mensen in Moldavië niet werken en dat betekent geen geld en geen eten. De bijkomende effecten van de Coronacrisis zijn voor dit land zeer ingrijpend. De christelijke organisatie Bethania probeert hulp te bieden door middel van huiswerkbegeleiding, thuiszorg en warme maaltijden, maar dat is bij lange na niet genoeg.
 

Actuele berichten

Inleveren sleutels,
Vrijwilligers, kosters, predikanten en organisten, die geen functie meer hebben in het Kruispunt en de Werf, graag de sleutels in een enveloppe met uw naam inleveren op de Händellaan 27 (mag in de brievenbus). Hartelijk groet, Wim Faber

Afscheid van het Kruispunt op 4 en 5 juli a.s.
We hebben geluk: op grond van de versoepelingen kunnen we met meer mensen in de kerk zijn. Om de anderhalve meter te waarborgen is er plaats voor 70 tot 80 personen. De beschikbare plaatsen hebben een sticker en de leden van de voorbereidingscommissie geven aanwijzingen.
Voor de orgelconcerten van zaterdag 4 juli om 14.00 uur en om 15.00 uur hoeft u zich niet vooraf aan te melden. De registratie vindt plaats bij de ingang. Op een entreekaartje moet u de bekende twee (Corona) vragen met NEE beantwoorden en uw naam schrijven met telefoonnummer. Wilt u daarvoor uw EIGEN PEN meenemen.
Aanmelden voor de kerkdienst van zondag 5 juli blijft verplicht.
Op de website staat een aanmeldformulier om zich voor deze speciale zondag aan te melden; dit kan t/m dinsdag 30 juni. U ontvangt een link waarmee u een lijst op de website kunt raadplegen; daarop staat of u kunt komen en wat uw persoonlijke toegangscode is.  Heeft u geen internet en lukt dit aanmelden niet, dan kunt u dit telefonisch doen in de middagen bij de beheerder 06-57478025.
 

Belangrijke adressen

 
 

Overzicht orde van dienst van 28 juni

VOORBEREIDING:
Muziek Koraalvariatie op Psalm 32, Dick Sanderman
Welkom
Cantorij psalm 65:1
Groet, Bemoediging en Drempelgebed (bewerking lied 291d) in wisselspraak
Aansteken kaarsen kinderen
Aanvangslied ‘Vol van verwachting’  
Kyriegebed (300c:1) in wisselspraak
Gloria 308a ‘Gloria in excelsis Deo’
DE SCHRIFTEN:
Gebed, afgesloten met lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’
Inleiding
Lied psalm 32:1 ‘Heil hem wiens God zijn ontrouw heeft vergeven’
Schriftlezing Psalm 32
Lied psalm 32:3 ‘Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven’
Overweging
Muziek J.S. Bach, Air uit 3e orkestsuite
Geloofsbelijdenis    in wisselspraak
Cantorij ‘Dakota hymn’
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden na….zo bidden wij: ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’
Stil gebed - Onze Vader
Inzameling gaven
Slotlied 709 ‘Dank, dank nu allen God’
Wegzending in wisselspraak
Zegen, amen
Muziek: ‘Nun danket alle Gott’, J.S. Bach