Weekbrief zondag 30 augustus 2020
 

Uit de gemeente

 • Hartelijk dank voor de bloemen die Marianne Lodder gisteren, met een groet van de gemeente, kwam brengen. Ook het kaartje van Madelon met de hartjes vond ik erg leuk.
  Gelukkig gaat het een stuk beter met me, na een val met pijnlijke gevolgen (gekneusde ribben).
  Hanny van Leeuwen
   
 • Wat een verrassing om de bloemen te krijgen! En Nicolaas, bedankt voor de mooie kaart.
  Letty van Drie
 

Dienst zondag 30 augustus

De laatste viering in de serie 'Zomer-Poëzie'! Ook deze keer staat er een gedicht centraal van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska, een gedicht dat refereert aan een bijbelverhaal getiteld: ‘DE ARK IN’.
Er komt echter geen dier aan te pas, maar veel andere dingen die de moeite van redden waard zijn, of niet...? 
In deze dienst gaat voor ds. Anki Peper.

Collecte
De collecte is voor het werk van de Stichting Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Deze stichting betrekt leerlingen in Nederland bij ontwikkelingssamenwerking (b.v. actie Schoenmaatjes van de schoenendozen) en helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school.
Graag uw gift overmaken op Reknr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Stichting Edukans”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor vrouwen in Colombia. De coronamaatregelen worden door kwaadwillende groepen gebruikt om vrouwen die nu thuis zitten te vermoorden. Deze vrouwen waren voor die tijd sociale leiders tegen onrecht, landonteigening voor mijnbouw en geweld.


Actuele berichten

Oproep!
Deze week is de Kerkklok weer voor iedereen bestemd. Van de trouwe bezorgers heeft een aantal (nog) zich niet aangemeld om te helpen. Vrijdagmorgen liggen de stapels klaar in de Dorpskerk, doch helaas blijft er dan nog een aantal stapels over.
Wilt u zo vriendelijk zijn om a.s. zondag ook een stapeltje mee te nemen en deze in de loop van de week te bezorgen op de aangegeven adressen.
Namens de commissie Kerkklok alvast onze dank,
Anton Meijer

Bijwonen kerkdienst.
We hebben de afgelopen tijd gelukkig stappen kunnen zetten naar het houden van vieringen met gemeenteleden. We zijn blij dat ook gemeentezang binnen de richtlijnen geleidelijk aan weer mogelijk is. Mede daarom is het belangrijk dat u alleen op een stoel met een stukje tape gaat zitten.
Per zondag kunt u zich opgeven via het aanmeldformulier op de website, van zondag 12.00 tot woensdag 18:00 uur. Wie geen internet heeft kan zich op middagen telefonisch opgeven: 06-57478025. Tot nu toe konden alle aanmelders de dienst bijwonen.
U kunt ook spontaan naar de kerk komen. Als er nog plek is en u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer noteert, bent u van harte welkom.

Start eetcafé Het Pluspunt
Vanaf woensdag 9 september start het eetcafé weer in Het Pluspunt, wel met inachtneming van coronamaatregelen.
Vóór dat tijdstip zal Het Pluspunt worden schoongemaakt. Er zal ook steeds schoonmaak plaatshebben.
De gang van zaken bij het eetcafé zal als volgt zijn.
 • Bij binnenkomst handen ontsmetten, jas bij u houden en toiletgebruik beperken.
 • De 1,5 meter afstand wordt in acht genomen.
 • Gescheiden route bij binnenkomst en bij vertrek uit de grote zaal.
 • U krijgt als gast bij binnenkomst een zitplaats en u blijft daar zitten voorafgaand aan de maaltijd en tijdens de maaltijd.
 • Voorafgaand aan de maaltijd krijgt u op uw plaats koffie of thee als u dat wenst.
 • Er is geen lopend buffet. De kok zet voor elke gast een maaltijd neer. Als u een tweede portie wenst, kunt u dat aangeven. De kok komt dan het bord van u ophalen en geeft een tweede portie.
 • Door de 1,5 meter afstand is er slechts plaats voor maximaal 10 gasten. Dit brengt mee dat opgave voor deelname aan de maaltijd vereist is. Opgave tot uiterlijk één dag tevoren bij Jaap Swager 071 5313067. Als een datum volgeboekt is, kan voor de volgende datum worden opgegeven.
Wij beseffen dat de beperkingen belastend zijn, maar de gezondheid van de gasten staat voorop.
Het koken met de kinderen, hetgeen voor de coronacrisis zo’n succes was, kan helaas door de beperkte ruimte van Het Pluspunt geen doorgang vinden.
Leuker kunnen we het niet maken, wel lekkerder.

Voorbehoud
Als landelijke of regionale coronamaatregelen ertoe leiden dat het eetcafé alsnog geen doorgang kan vinden, zal dit worden bekend gemaakt in de weekbrief van 6 september.
Het team van het eetcafé Het Pluspunt

Vakantie
Ds. Bert Boter heeft vakantie t/m 30 augustus, ds. Willem de Boer tot en met zondag 13 september en ds. Anki Peper van 31 augustus t/m 28 september.
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met één van de aanwezige collega’s.


Belangrijke adressen