Nieuwe gezichten in de katholieke parochie Nieuwe gezichten in de katholieke parochie

In januari is diaken Peter Winnubst aangetreden in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Hij is de opvolger van Dirk Gudde. Hij werkt niet alleen in Voorschoten, maar ook in Oegstgeest. We heten hem graag van harte welkom en we hopen dat we nog lang met veel plezier met elkaar mogen samenwerken.

Op 1 maart a.s. neemt pastor Michel Hagen afscheid van de Augustinusparochie. Hij wordt plebaan van de kathedraal van Rotterdam. Een plebaan doet het organisatorische werk van een pastoor, omdat de bisschop daarvoor geen tijd kan vrijmaken. Dat is een drukke baan. We wensen Michel Hagen in die baan veel zegen toe op zijn werk.
Op 8 maart a.s. treedt de oud-Voorschotenaar, Rochus Franken, aan als zijn opvolger. Pastor Franken woont nu in Lisse, maar gaat wonen in de pastorie van de locatie Katwijk. Hoewel het wat meer op afstand zal zijn, hopen we dat we ook met pastor Franken goed zullen kunnen samenwerken.
Freek Bakker
 
terug