Over ons Over ons
Ons bestaansrecht en identiteit ontlenen we als protestantse gemeente aan de volgende missie: “Wij ervaren geloven als zoeken en tasten, vinden en gevonden worden. De PGV wil een open gemeenschap zijn van mensen die geloven in een God die ruimte schept en in beweging zet door de Geest. De woorden en daden van Jezus inspireren ons als gemeenschap en als individu in deze tijd en in deze wereld, in de maatschappij en in het dorp".
Wij zijn een veelkleurige groep mensen, die op verschillende manieren haar geloof beleeft, zich daar voor openstelt, het gesprek opzoekt, dat met LEV uitdraagt en:
 
  • met de dorpskerk – als centrale plek voor vieren en samenkomen rond geloof – een samenbindende basis en plek creëert voor momenten en vormen waar we ons kunnen bezinnen en kunnen opladen (voeden/inspireren/bezielen);
  • iedereen van harte verwelkomt om mee te beleven / vieren en mee te doen (verwelkomen / aandacht geven);
  • zich met elkaar verbonden voelt en zichtbaar is (delen / gemeenschap vormen);
  • in de wereld staat en hulp biedt aan mensen die onze zorg en aandacht nodig hebben (dragen / zorgen / bezoeken / geven).
De leden van onze kerkgemeente tonen veel bereidheid om zich vrijwillig in te zetten, vaak ook buiten kerkelijk verband. Mede daardoor hebben we een bloeiend gemeenteleven, met veel momenten voor ontmoeting:
Koffieochtenden, gespreksgroepen, maaltijden, gebedskringen, meditatie, wandelen, boekbesprekingen, verjaardags-bijeenkomsten, gemeenteweekend, leerhuizen, open podium, jeugdactiviteiten, diaconale activiteiten, open kerk, Taizé-vieringen, spiritueel café.
Wij vinden het belangrijk dat we omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen. In ons diaconale werk zijn we actief door middel van het beschikbaar stellen van huisvesting voor mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben. Leden van onze gemeente zijn actief in het vluchtelingenwerk, geven huiswerkbegeleiding aan scholieren, zijn buddy of schuldhulpmaatje.
Een flinke groep jeugd en jongeren is betrokken bij onze gemeente. Ouders/vrijwilligers en een professionele jeugdwerker organiseren iedere zondag nevendiensten, catechese en een crèche. Door de weeks hebben we vaste momenten waarop de jongeren elkaar ontmoeten: samen koken en eten, filmavonden. We gaan op bezoek bij andere geloofsgemeenschappen en kerken (‘gluren bij de buren’) of organiseren een spel of game-wedstrijd.
We maken veel muziek, onder leiding van onze cantrix en drie organisten. Er is een cantorij met ruim 50 leden, we organiseren maandelijks een muziekinloopmiddag, er zijn orgelconcerten en met Kerst, Pasen en Pinksteren zijn er grote projectkoren. Onze drie predikanten verbinden theologie met aandacht voor beeldende kunst, poezie en cabaret.
 
terug