Overlijden Overlijden

Het overlijden van iemand die je lief is, is een ingrijpende gebeurtenis. De kerk leeft graag mee in tijden van verlies en rouw. Als u wilt dat één van de predikanten betrokken is bij de uitvaart, dan is het verstandig met hem of haar contact op te nemen, voordat de uiteindelijk datum van crematie of begrafenis is vastgelegd.
Als u kiest voor een kerkdienst, wordt die door de predikant(e) samen met de familie (en eventuele andere nabijen/vrienden?) voorbereid. Deze dienst kan plaats vinden in het kerkgebouw, in het crematorium, of op een andere plek.
Misschien kiest u voor een andere vorm van afscheid nemen. Ook dan kunnen wij als predikanten behulpzaam zijn. Mocht één van de pastorale medewerkers (vrijwilligers voor bezoekwerk in de kerk) nauw betrokken zijn geweest bij de overledene, dan kan hij of zij ook een belangrijke rol spelen bij het afscheid.
Ook als u ervoor kiest dat wij niet actief betrokken zijn bij de uitvaart, kan een gesprek met ons misschien wel helpen om een goede wijze van afscheid nemen te vinden.

Met het oog op de wensen en gedachten rondom de eigen uitvaart ontwikkelden we als kerk dit boekje. U kunt daarin aangeven wat voor u belangrijk is. Wij gaan daarover ook graag in gesprek met u en eventueel uw partner. Ook vragen rondom  het levenseinde kunnen daarbij klinken.

Voor de gegevens van de predikanten klik hier.
Voor het boekje ‘Voor later. Wensen voor begrafenis of crematie’ klik hier.

terug