P.C. de Boer P.C. de Boer
Het zijn kruiswegstaties, scènes uit de weg die Jezus ging nadat hij was gevangen genomen in de hof van Gethsémané. Waar veel reeksen van kruiswegstaties stoppen bij het einde van Jezus’ lijden en dood, eindigt deze serie met Pasen, met de opstanding.
De kunstenaar, die enkele jaren geleden overleden is, zegt over zijn kruiswegstaties: ‘Deze etsen zijn ontstaan vanuit een gevoelsmatige verbondenheid met het Joodse volk. Wat daarmee samenhangt is de moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Uiterst voorzichtig heb ik geprobeerd om de veroordeling van 2000 jaar terug met nú te verbinden.’
Een mooi voorbeeld daarvan is de eerste kruiswegstatie, waarop te zien is hoe Jezus wordt gevangen genomen in Gethsémané. Links van Jezus zien we een Duitse soldaat een Jood oppakt. Hij steekt zijn handen in de lucht en moet mee. We weten inmiddels waar dat op is uitgelopen. Soortgelijke combinaties maakt De Boer ook op andere kruiswegstaties. Dat geeft deze serie een beklemmend, maar tegelijk actueel karakter.
De reeks heeft lange jaren in Het Kruispunt, een van de andere protestantse kerken gehangen. Nu hangt hij tot en met Beloken Pasen, 16 april, in de Dorpskerk.
De etsen zijn te zien na de diensten in deze kerk of op momenten dat de kerk open is, namelijk op vrijdag van 10.30 tot 14.30 uur en op zaterdag van 12 tot 15.30 uur.

Freek Bakker, Commissie ‘Kunst in de kerk’
 
terug