Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha

Een oecumenische gesprekskring.

In april kwam een interessant boekje uit met de titel Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen (Berne: Abdij van Berne 2020, ISBN 978-90-8972-381-9, prijs € 24,50). Een groep, protestantse, evangelische en katholieke auteurs bespreken daarin verschillende thema’s die in het onderzoek naar de parabels van Jezus en de rabbijnen
       

naar voren gekomen zijn. Het was een project dat al aan de gang was toen ik niet met pensioen was aan de Universiteit Utrecht. Er is toen even sprake van geweest dat ik ook mee zou doen en het dan over parabels uit het boeddhisme zou hebben. Daar is het niet van gekomen.

Het lijkt mij echter leuk om in het komende seizoen in een zaal waarin we ruim uit elkaar kunnen zitten een gesprekskring te houden over dit onderwerp met als achtergrond dit boek. Maar dan zal ik er ook elke keer een boeddhistische parabel aan toevoegen.

De avonden zullen gehouden worden op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk. De data zijn 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari en 17 februari. De data in 2021 zijn onder voorbehoud.
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via mijn telefoonnummer, 06-13805668, of mijn e-mailadres: f.l.bakker51@hotmail.com.
 
terug