Pastoraal beraad. Pastoraal beraad.
Om het pastoraat in onze gemeente zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is de gemeente verdeeld in twee predikantswijken en zijn voor het nodige werk door heel Voorschoten ouderlingen en pastoraal medewerkers actief. 
Iedere eerste maandagmiddag van de oneven maanden komen de predikanten, ouderlingen (waaronder ook de jeugdouderling) en de pastoraal medewerkers bijeen in het Pastoraal Beraad. In dit beraad worden de ‘pastorale zaken’ besproken, zowel organisatorisch, praktisch als inhoudelijk en worden desgewenst ervaringen gedeeld. Naast dit beraad is er een paar keer per jaar aandacht voor verdieping en wordt uitgebreider stil gestaan bij inhoudelijke onderwerpen.
Voor de predikantswijken zie Predikanten.
 
In de ‘Kerkklok’ zijn onder de kop ‘Pastorale zorg’ een serie artikelen verschenen waaraan leden van het beraad om beurten een bijdrage hebben geleverd. Enkele van die artikelen zijn ook op deze website geplaatst: zie Pastorale activiteiten.
terug