Pastoraal beraad. Pastoraal beraad.
Om het pastoraat in onze gemeente zo goed mogelijk te kunnen doen is de gemeente verdeeld in twee predikantswijken en drie pastorale wijken, met ieder een ouderling en een aantal pastoraal medewerkers. 
Iedere eerste maandagmiddag van de oneven maanden komen de predikanten, ouderlingen (waaronder ook de jeugdouderling) en de pastoraal medewerkers bijeen in het Pastoraal Beraad. In dit beraad worden de ‘pastorale zaken’ besproken, zowel organisatorisch, praktisch als inhoudelijk en worden desgewenst ervaringen gedeeld. Naast dit beraad is er een paar keer per jaar aandacht voor verdieping en wordt uitgebreider stil gestaan bij inhoudelijke onderwerpen.
Voor de drie pastorale wijken zie Pastorale wijkindeling en voor de predikantswijken zie Predikanten.
 
In de ‘Kerkklok’ verschijnt onder de kop ‘Pastorale zorg’ een serie artikelen waaraan leden van het beraad om beurten een bijdrage leveren. Voor zover mogelijk worden deze artikelen ook geplaatst op deze website. Zie Pastorale activiteiten.

Overstijgend aan de wijkindeling is er ook speciaal iemand voor het Jeugdpastoraat:
Marianne Sonneveld, tel. 06 1585 8000, e-mail: jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl 
 
terug