Pastoraal team Pastoraal team
Pastoraal medewerk(st)ers kunnen langs komen bij mensen die ziek zijn, slecht ter been, behoefte hebben aan een gezellig bezoekje of zo maar uit belangstelling. Contactpersoon: Dia Kruizinga,
tel: 06-53278193, dia.kruizinga@dorpskerkvoorschoten.nl
Voor verzorgingshuis Topaz Vlietwijk, contactpersoon:
Peter de Geus, tel: 071-5315918 degeuspg@casema.nl

De contactcommissie voor ouderen bezoekt 80+, wanneer men daar prijs op stelt. Contactpersonen: Ouderlingen zijn betrokken bij de organisatie van de kerk als geheel maar kunnen ook op bezoek gaan bij mensen die daar behoefte aan hebben.
Dia Kruizinga, tel: 06-53278193, dia.kruizinga@dorpskerkvoorschoten.nl
Ineke van Kempen, tel. 071-5313260,  ineke.van.kempen@dorpskerkvoorschoten.nl


Ouderling voor gezinnen en 30-50 jarigen
Jetse Siebenga, jetse.siebenga@dorpskerkvoorschoten.nl


Jeugdpastoraat jeugdouderling: Katinka Fledderus,
katinka.fledderus@dorpskerkvoorschoten.nl

Beroepskracht voor het ouderenwerk is Carijn Westeneng
(op maandag en dinsdag)
tel: 06-27280676, carijn.wensteneng@dorpskerkvoorschoten.nl

Een diaken kan iemand ondersteunen bij praktische (‘stoffelijke’*) zaken en de vakantieweken**. Contactpersonen:
*Hans Kranendonk, hans.kranendonk@dorpskerkvoorschoten.nl
**Peri Vos, tel: 06-11343776, peri.vos@dorpskerkvoorschoten.nl 
                                                          
Predikant is betrokken bij pastoraat rond huwelijk en doop en bij ernstige ziekte en begrafenis.
De gemeente wordt als één geheel beschouwd. Alleen voor de predikanten is deze in tweeën gedeeld. (zie voor meer informatie predikanten)
 
terug