Periodieke gift Periodieke gift
Vaste Vrijwillige Bijdrage en een Overeenkomst Periodieke gift in geld
Regelmatig zijn er vragen van gemeenteleden of een periodieke gift aan de diaconie mogelijk is en hoe dat dan werkt en of dit niet op de website kan worden geplaatst. De reden is dat als men een periodieke gift vastlegt in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar, dan is de drempel voor de inkomstenbelasting niet van toepassing, waardoor er een hogere belastingbesparing is.
Hierna volgt de procedure:
Het voorbeeld van een overeenkomst kan hier worden gedownload, maar ook vanaf de site van de Belastingdienst. Hierin staat in de toelichting, wat de stappen zijn, die moeten worden genomen. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Diaconie (voor contactgegevens zie elders op deze pagina).
 
terug